Ik ga op vakantie en ik neem mee… Of ik ging op vakantie…. Ook goed. Weet u het nog, hoe u uw koffer inpakte? Welke schoenen? Is alles gewassen? Heb ik nog plastic zakjes voor de toiletspullen? Wordt de koffer niet te zwaar? Hoe zijn de weersvooruitzichten? Wel of geen jas mee? Even denken, vergeet ik niks…? En ga zo maar door.

Een koffer inpakken, eten koken, een boodschappenlijstje maken, … het lijken gewone dagelijkse bezigheden, maar in ons brein is het op zulke momenten een drukte van belang.
Neurowetenschappers, mensen die het functioneren van de hersenen onderzoeken, noemen deze activiteiten executieve functies. Ze beschouwen ze als hogere denkfuncties, omdat ze beroep doen op verschillende delen van de hersenen tegelijk, waardoor er een heel ingewikkeld patroon van interacties ontstaat. ‘Begrijpen hoe dat werkt, is belangrijk’, vertelt VUmc neurowetenschapper dr. Linda Douw, ‘want dan kunnen mensen met bijvoorbeeld hersenletsel of een hersentumor beter worden behandeld.’ Linda Douw is werkzaam bij het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam en onderzoekt de werking van de hersenfuncties op een bijzondere manier. Ze gebruikt wiskundige modellen die zijn gebaseerd op Twitter-netwerken.
lindadouwLinda Douw
Twitter als model
‘Als een Twitterbericht viraal gaat’, legt Linda Douw ( @LindaDouw ) uit, ‘kunnen computerwetenschappers precies zien via welke gebruikers, gebruikersgroepen en volgers het wordt verspreid. Voor wiskundigen is dit een spectaculaire ontwikkeling. Ze hebben daardoor heel verfijnde modellen van die netwerken kunnen maken. Voor ons is dat interessant want de Twitterroutes zijn goed te vergelijken met hoe individuele en clusters van hersencellen met elkaar communiceren.’
Weliswaar is de communicatie in onze hersenen nog veel complexer dan de interactie binnen een wereldwijd Twitternetwerk, zegt Linda, maar toch helpen die wiskundige modellen om patronen te ontdekken in de manier waarop onze hersenen functioneren bij het uitvoeren van die executieve functies.
Boodschappenlijstjes
Aan het onderzoek van Linda Douw werken patiënten mee met een hersentumor. Linda kijkt op drie manieren naar hun hersenen:
1.      Ze kijkt hoe ze een cognitieve taak uitvoeren: de patiënten moeten bijvoorbeeld een boodschappenlijstje opstellen
2.      Ze bestudeert het weefsel van de verwijderde tumor onder de microscoop: is er iets bijzonders te zien aan de hersencellen?
3.      Ze onderzoekt de interactie tussen de hersencellen in een magneetencephalograaf (MEG), een vernuftig apparaat – de VU is een van de twee Nederlandse universiteiten dat dit heeft – waarmee hersenactiviteit zichtbaar kan worden gemaakt.
Uit die drie informatiebronnen probeert Linda Douw – met behulp van de wiskundige, aan Twitter ontleende rekenmodellen – af te leiden wat voor specifiek soort tumorcellen er is verwijderd en waardoor het komt dat een patiënt niet in staat is om dat boodschappenlijstje op te stellen. ‘Zo vergaren we kennis waarmee we een veel completer en beter beeld kunnen krijgen van de hersentumor en de problemen die de patient daarvan ondervindt in het dagelijks functioneren. Die kennis geeft ons hopelijk aanknopingspunten om die problemen beter te behandelen, bijvoorbeeld met revalidatie.’
Bron: Magazine VUmc in praktijk – Editie 5    , augustus 2015. Lees VUmc in praktijk #5