Het nieuwe lectoraat richt zich de komende vier jaar op de vraag welke innovaties in de beweegzorg de fysieke zelfredzaamheid van patiënten kunnen vergroten. Voor dit nieuwe lectoraat van de Hogeschool Utrecht (HU) is prof. dr. Cindy Veenhof per 1 juli 2016 benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Innovatie van Zorg van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht.

Nederland vergrijst en krijgt steeds meer chronisch zieken. Mensen worden mondiger en willen in toenemende mate de regie voeren over hun eigen zorg. De zorgvraag verandert en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de zorgprofessionals. Deze ontwikkelingen zijn een belangrijke aanleiding voor de start van het lectoraat Innovatie van beweegzorg.

Cindy Veenhof licht toe: “Met dit lectoraat willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk van beweegzorg en deze versterken met de kennis van ons praktijkgerichte onderzoek. Het lectoraat sluit goed aan bij het HU-brede strategische thema ‘Kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’. De praktijkgerichte onderzoeken van het lectoraat richten zich met name op integratie van technologie in de beweegzorg, fysieke (in)activiteit en functioneel herstel rondom ziekenhuisopnames en innovaties in de organisatie van beweegzorgtrajecten.”

Cindy is bewegingswetenschapper en studeerde Fysiotherapie aan de HU. Zij heeft lange tijd gewerkt bij onderzoeksinstituut Nivel, op het gebied van paramedische zorg en sport, bewegen en gezondheid. Cindy is hoogleraar Klinische Gezondheidswetenschappen, in het bijzonder de Fysiotherapiewetenschap bij het UMC Utrecht, waar zij ook het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap leidt. Zij combineert het hoogleraarschap met haar rol als lector bij Hogeschool Utrecht.

Bron: Hogeschool Utrecht