ZonMw geeft 9 jonge getalenteerde onderzoekers de kans om medisch onderzoek te doen dat buiten de gebaande paden ligt. Zij mogen 1 tot 1,5 jaar lang hun idee of hypothese verder onderzoeken.
Acht van hen worden gefinancierd uit het programma Off Road. Eén project wordt gefinancierd uit het IMDI-programma. Dit project ontwikkelt een technologie voor duurzame zorg en kent een publiek-private samenwerking.

Gehonoreerde projecten
De gehonoreerde projecten lopen uiteen van het verdedigingsmechanisme van kankertumoren uitschakelen tot een computerspel waarmee kinderen hun angststoornis kunnen beteugelen (dit betreft het IMDI-project) en van het individueel voorspellen van het verloop van de ziekte van Parkinson tot het identificeren van cel-specifieke profielen om celtypes te ontdekken die auto immuunziekten veroorzaken.

Laagdrempelig
Bijzonder aan deze Off Road subsidie is dat er geen vooronderzoek vereist is en dat er niet gekeken wordt naar eerdere prestaties van de onderzoeker. Het gaat om het onconventionele idee. Uiteraard moet de onderzoeker wel aangeven hoe hij of zij tot het idee is gekomen, wat het doel is en helder beschrijven op welke manier het wordt onderzocht. Het betreft hier fundamenteel onderzoek dat aan het begin zit van de ontwikkeling van nieuwe kennis.

Programmadoel
Doel van het programma Off Road is om jonge onderzoekers uit te dagen en nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken te bewerkstellingen. We hopen dat enkele van deze experimentele onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen. We accepteren dat het gaat om risicovol onderzoek waarbij het eindresultaat niet te voorspellen is. Dat is een gegeven bij onderzoek aan de start van de ontwikkeling van nieuwe kennis. ZonMw accepteert dit risico om enerzijds jonge onderzoekers uit te dagen en anderzijds doorbraken mogelijk te maken.

Vraag uit het veld
ZonMw is met dit nieuwe programma gestart omdat er in het wetenschapsveld de behoefte is om jonge onderzoekers met grensverleggende ideeën te stimuleren. Dat die ideeën er zijn bleek uit het grote aantal goede subsidieaanvragen.

Bron: ZonMW