Een app om psychoses te voorkomen. Het lijkt een beeld uit een science fiction-film, maar het is een realistisch toekomstscenario.
HvA-studenten maakten een app gekoppeld aan een headband die hersengolven meet, in opdracht van ICT-dienstverlener Wortell en zorginstelling Pameijer.
De 6 ICT-studenten van de HvA kozen voor het semester Mobile Developments voor deze opdracht van Wortell, dat voor zorginstelling Pameijer (Rotterdam) werkt aan een manier om een psychose op te sporen en te voorkomen. De HvA-studenten werkten een eerste app hiervoor uit, en presenteerden deze onlangs aan de opdrachtgevers.
Headband meet hersengolven
De studenten voerden eerst literatuuronderzoek uit over het ontstaan van psychoses. Uit onderzoek blijkt dat mensen bij wie bepaalde hersengolven gemeten worden, grote kans lopen om een psychose te krijgen. De studenten besloten daarom de bestaande MUSE-headband te gebruiken, die hersengolven leest door middel van EEG-sensoren op de schedel. Daaromheen bouwden zij de app.
Wat doet de app?
De app die de HvA-studenten ontwikkelden, connect je via Bluetooth met de headband. Klik je op de startknop, dan begint de headband te meten. Wanneer de headband de hersengolven leest die een psychose voorspellen, dan krijgt de gebruiker een pop-up op zijn/haar telefoon. Daarmee kan hij meteen iemand inschakelen, of naar de afkoelpagina gaan. Doel van de afkoelpagina met minigames, is om de gebruiker zoveel mogelijk af te leiden van de psychotische verschijnselen, zodat de gebruiker misschien daardoor niet in de psychose raakt. Werkt dit niet, dan kan de gebruiker alsnog vanuit de app zijn begeleider of huisarts alarmeren.
Proof-of-concept
De app die de HvA-studenten ontwikkelden is in de eerste plaats een proof-of-concept; omdat zij geen neurowetenschappers zijn hebben zij de hersenactiviteit nu nog gemeten aan de hand van een lach. Op dat moment ontstaat namelijk ook een piek van bepaalde hersengolven (gamma-golven). De app zou nog verder uitgebouwd moeten worden, en ook is de headband nog te gevoelig voor beweging om direct in te zetten.
Desondanks is Jaïr Hokstam, strategy consultant bij Wortell, al erg tevreden met deze app: ‘Het is een tool die kan helpen in het gehele proces van hulpverlening. Met deze eerste versie hebben we een goede basis om op verder te bouwen. Ook Pameijer vindt deze resultaten hoopgevend.’
Maar zou zo’n app met headband niet juist eventuele paranoia of achterdocht versterken? Jaïr Hokstam: ‘Het is duidelijk een tool die je alleen bij bepaalde cliënten kunt inzetten; het is zeker niet voor alle cliënten geschikt. Pameijer heeft daar vooraf met een aantal cliënten en begeleiders over gesproken. Voor bepaalde mensen zou zo’n app juist uitkomst kunnen bieden, omdat het aansluit bij hun zelfinzicht en zelfstandigheid.