Een grote groep artsen neemt in een petitie stelling tegen het opsluiten van kinderen en volwassenen in ziekenhuizen in ontwikkelingslanden.
Het gaat om artsen uit uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika
De petitie is een initiatief van VUmc-onderzoeker Saskia Mostert en een speciaal opgerichte Taskforce tegen het gevangen zetten van patiënten. Saskia Mostert: “Het opsluiten van patiënten in ziekenhuizen, alleen omdat de familie de rekening niet kan betalen, is onethisch. Wij roepen met deze petitie internationale organisaties en Oproep tegen gedwongen detentie patiënten in ziekenhuizen regeringen op om hier iets aan te doen. Dit kan niet langer zo.” Vandaag verschijnt de petitie in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet    .
Medici willen met de vandaag verschenen petitie een einde te maken aan de gijzeling van kinderen en volwassenen in ziekenhuizen. Patiënten worden vastgehouden totdat de rekening voor hun behandeling is betaald. Elke extra dag in detentie leidt tot een hogere ziekenhuisrekening. Dit belet families in toenemende mate om de patiënten vrij te kopen. Mostert: “Het gevangen zetten van patiënten schendt de Universele Rechten van de Mens, waaronder het recht op toegang tot medische zorg en het recht niet gevangen te mogen worden gezet als schuldenaar.” Saskia Mostert, onderzoeker bij VUmc kinderoncologie, vroeg al eerder deze maand met een publicatie in The Lancet Oncology aandacht voor de misstanden in de gezondheidszorg van ontwikkelingslanden. De publicatie heeft in Nederland geleid tot Kamervragen.
Het gevangen zetten van patiënten wordt door mensenrechten organisaties, artsen, journalisten en patiënten gemeld in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De Taskforce pleit voor het gebruik van een gemeenschappelijke terminologie. Nu wordt op verschillende manieren gerapporteerd, zo worden zaken gemist en is het niet mogelijk om alle misstanden goed in beeld te krijgen. De Taskforce roept alle medici, vertegenwoordigers van internationale organisaties en de media op om de hen bekende gevallen van ziekenhuisdetentie te publiceren. Mostert: “Op deze manier kan duidelijk worden op welke schaal medische detentie wereldwijd plaatsvindt.”
De Taskforce doet ook aanbevelingen om de praktijk van ziekenhuisdetentie te stoppen. Mostert: ”Het is belangrijk dat internationale financiële instituten, gezondheidszorgorganisaties, donorlanden en de Verenigde Naties druk gaan uitoefenen op regeringen om het gevangen zetten van patiënten te beëindigen.”