We hebben zelden een zo goed georganiseerde schoonmaak gezien. Chapeau, was de reactie van de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ).
Recent werd het Ikazia Ziekenhuis bezocht door IGZ in het kader van toezicht op infectiepreventie. Verschillende afdelingen zoals de Spoed Eisende Hulp, de Centrale Opname Planning, de polikliniek Orthopedie en de verpleegafdelingen 3A en 5A werden bezocht en beoordeeld.
 
De voorzitter van het inspectieteam begon haar samenvatting met:“Wij zagen een ziekenhuis waarin de medewerkers heel vriendelijk en open waren. Het ziekenhuis heeft het goed voor elkaar. We hebben zelden een zo goed georganiseerde schoonmaak gezien. Chapeau. De verpleegafdelingen zijn zeer goed op de hoogte wat van hun verwacht wordt. Ook het hoger management in het ziekenhuis ziet het belang van een goede hygiëne in”.
Daarnaast gaven zij aan dat zij heel goed gelet hebben op de persoonlijke hygiëne. Zij zeiden dat zij bij een bezoek slechts enkele afwijkingen tolereren maar dat zij hier geen afwijkingen hadden gezien. Ook met betrekking tot het gebruik van handschoenen zagen zij geen foutief handschoengedrag tijdens hun ronde.
Foto: De medewerkers van de afdeling schoonmaak waren erg blij met deze lovende woorden en gingen juichend op de foto.