BeterDichtbij-app - foto verpleegkundige met mobile device

Digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker voor onze gezondheidszorg en de ontwikkelingen blijven doorgaan. Zo werkt het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis al enige tijd met verschillende apps om zorg op afstand te verlenen en de informatievoorziening beter bij de patiënt aan te laten sluiten. Daar is nu aan toegevoegd dat patiënten, die na hartfalen ontslagen zijn uit Ikazia, via de BeterDichtbij-app direct in contact kunnen komen met zorgverleners. Zo kunnen ze gemakkelijk al hun vragen en onzekerheden bespreken met de zorgprofessionals. Ikazia is het eerste ziekenhuis in Nederland dat BeterDichtbij op deze manier inzet.

Na een ontslag uit het ziekenhuis duurt het soms een aantal weken voor er weer een contactmoment is met een zorgverlener van het ziekenhuis. Deze tussenliggende periode kan voor patiënten erg onzeker zijn. Om eventuele ongerustheid weg te nemen, kunnen patiënten die na hartproblemen uit Ikazia ontslagen zijn, direct via de BeterDichtbij-app vragen stellen aan een zorgverlener van Ikazia. BeterDichtbij werd voorheen ingezet vanaf het eerste polikliniekbezoek, maar kan voor mensen met hartfalen, nu dus ook eerder gebruikt worden, namelijk direct na ontslag uit het ziekenhuis.

Onzekere periode

Katalin Messemaker, verpleegkundig specialist hartfalen in Ikazia: “Het is voor veel patiënten best spannend om na hartproblemen het ziekenhuis te verlaten en te weten dat je pas over een paar weken een doktersafspraak hebt. In die onzekere periode kunnen mensen al hun vragen alvast stellen via de BeterDichtbij-app. Voor veel patiënten is het een geruststellende gedachte dat professionele zorgverleners nooit ver weg zijn en dat wij hen ook thuis kunnen ondersteunen. Dat kan door middel van het monitoren op afstand van bijvoorbeeld bloeddruk en gewicht met de Luscii-app, maar ook door gemakkelijk bereikbaar te zijn via BeterDichtbij. Zo houden de zorgverleners een virtuele vinger aan de pols en staat de patiënt met al zijn vragen en onzekerheden direct in contact met zijn zorgverleners. Dat is prettig als het goed gaat en geruststellend als het nodig is.”