De informatieoverdracht tussen gynaecologen van het Groene Hart Ziekenhuis en verloskundigen uit de regio vindt sinds kort, in alle acute situaties, digitaal plaats.

Hiermee zijn deze gynaecologen en verloskundigen de eersten in Nederland die dit via de landelijke informatiestandaarden gerealiseerd hebben.
Tot nu toe moest de verloskundige in acute situaties telefonisch contact opnemen met de gynaecoloog voor een overdracht. Indien mogelijk werd de papieren zwangerschapskaart meegenomen naar het ziekenhuis. Dankzij het nieuwe systeem is de patiënteninformatie al in het GHZ aanwezig op het moment dat de zwangere en verloskundige arriveren. Het ziekenhuis kan daardoor eerder de benodigde voorbereidingen starten. De digitalisering zorgt er dus voor dat de overdracht sneller en veiliger verloopt.
De constructieve samenwerking tussen verloskundigen uit de regio en de gynaecologen van het GHZ, InZwang, heeft landelijk aanzien. Met de start van de digitale overdracht is door gezamenlijke inspanning de zorg voor zwangeren in de regio Midden Holland weer verder verbeterd.
De basis voor de digitalisering van de overdracht is landelijk opgepakt door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). Dit gebeurde binnen het PWD-programma (Perinataal Webbased Dossier). Het Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nictiz) ondersteunt het project. Eerste stap in deze digitalisering is de acute overdracht. Het GHZ heeft samen met InZwang de acute overdracht getest en verfijnd en sinds deze zomer is het mogelijk binnen het GHZ de acute berichten digitaal te ontvangen.
De verwachting is dat het systeem wordt uitgebreid zodat ook in niet-acute situaties de  overdracht volledig digitaal kan plaatsvinden. Gestart is met een aantal verloskundigen uit de regio. Ook dit wordt in de toekomst verder uitgebreid.