Patiënten van het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima Medisch Centrum (MMC) kunnen voortaan de kwaliteit van geboortezorg vergelijken met het landelijk en regionaal gemiddelde.
Naar verwachting maakt dit initiatief de kwaliteit van zorg rondom de geboorte transparanter.
Het VMK-centrum houdt jaarlijks de kwaliteit van geboortezorg nauwkeurig bij waarna dit gepubliceerd wordt in een jaarverslag. Deze cijfers worden vergeleken met het landelijk en regionaal gemiddelde van geboortezorg. Voor de landelijke cijfers worden als bronnen: de Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegeling (VOKS) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) gebruikt. Deze cijfers worden door MMC nu openbaar gemaakt. Hierdoor kan men vanaf nu de kwaliteit rondom onze geboortezorg nog beter inzien en begrijpen.
Meetbare kwaliteit
De scores maken in begrijpelijke taal inzichtelijk hoe vaak problemen rond een bevalling voorkomen in MMC ten opzichte van de regio Brabant en het landelijk gemiddelde. Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog-perinatoloog in MMC: “Het gaat om cijfers over kwaliteit van onze verloskundige zorg. Wij proberen de bevalling, en als het nodig is de keizersnede, zo natuurlijk mogelijk te laten plaatsvinden, zonder extra risico’s voor de aanstaande moeder of de baby. De ideale geboortezorg is een gezonde moeder én een gezonde baby.” Door de kwaliteit van geboortezorg inzichtelijk te maken, laten we op eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke manier zien hoe deze is ten opzichte van de landelijke en regionale kwaliteit.” Vertelt van Runnard Heimel. “Wij zien dat inzicht in resultaten echt helpen; het stimuleert de zorg te verbeteren waar dat kan. Patiënttevredenheid is hierbij onze drijfveer.
Uitkomsten geboortezorg
Bekijk de Infographic ‘kwaliteit geboortezorg MMC’ waarin het VMK-centrum van MMC zijn scores openbaar maakt.