Dit jaar ziet de inspectie bij particuliere klinieken de bewustwording en uitvoering van het sturen op goede kwaliteit van zorg verder toenemen. Er zijn echter ook onderdelen die achterblijven in de ontwikkeling. Dit stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar jaarlijkse rapport ‘Het Resultaat Telt 2014: Particuliere Klinieken’.

In maart 2016 publiceerde de inspectie al het rapport ‘Toezicht particuliere klinieken 2014: De Schouders eronder!’. Dit rapport ging over toezichtbezoeken die de inspectie heeft gedaan naar aanleiding van risico-indicatoren over het verslagjaar 2013, signalen en informatie uit het veld en informatie van de IGZ. Het huidige rapport gaat over het verslagjaar 2014. Dezelfde wet- en regelgeving, normen en richtlijnen zijn van toepassing voor zorg geleverd in het ziekenhuis of in een particuliere kliniek . De patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat de zorg in particuliere klinieken goed en veilig is.

Enkele bevindingen
Van de 324 klinieken hadden 40 klinieken geen samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis waar de patiënt in geval van een calamiteit of bij complicaties, die niet in de particuliere kliniek behandelbaar zijn, terecht kon. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2013.

Verder zijn patiënten over het algemeen tevreden. Van de 324 klinieken hebben 288 klinieken een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

In 132 klinieken werden operaties uitgevoerd waarbij implantaten werden ingebracht. Drie van de 132 klinieken hadden nog geen registratiesysteem voor implantaten en gaven aan in 2015 dit te regelen. Door een implantatenregister bij te houden kunnen patiënten actief worden opgespoord bij problemen.

Specifieke risico’s
De ‘time-out’ bij operaties was in particuliere klinieken 86 procent. Screening voor een operatie van patiënten op delier gebeurde in slechts 28 procent van de klinieken waar patiënten van 70 jaar en ouder worden geopereerd. In 2013 was dit nog 8 procent. Een stijgende lijn maar betekent ook dat het in 72 procent van de klinieken niet gebeurde. Dat is zorgelijk gezien de kwetsbaarheid van deze groep patiënten.
De inspectie ziet een stijgende lijn en blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Het toezicht van de inspectie richt zich op de grootste risico’s in de zorgverlening en op die klinieken waar de risico’s nog onvoldoende worden beheerst.