De toegenomen vraag naar zorg in zorginstellingen is wereldwijd een grote uitdaging voor zorgstelsels. Een efficiënt werkende faciliteit is sterk afhankelijk van het feit of het verplegend en het veiligheidspersoneel op het juiste moment over de juiste informatie beschikken, zodat zij snel op kritieke situaties kunnen reageren.

Het verplegend personeel is van cruciaal belang voor de optimale verzorging van intramurale patiënten en vervult verschillende sleutelfuncties. Naast het toezicht op de patiënten, zijn zij verantwoordelijk ondersteunen van vragen van bezoekers, verpleegkundige documentatie, medicatievoorbereiding, en andere taken. Hoge bezettingsgraden en de daaruit voortvloeiende werkdruk van het personeel vergroten de behoefte aan effectieve real-time meldingen die de behoefte aan klinische aandacht kwalificeren en het verplegend personeel in staat stellen snel te reageren op kritieke situaties.

Actieve alarmering

Met de alert-to-action-functie van EIZO maken de IP-decoderoplossingen een configureerbare integratie met beveiligings-, alarm- en toegangscontrolesystemen mogelijk. Ze maken communicatie in twee richtingen mogelijk en kunnen alarmmeldingen rechtstreeks naar zorgverleners sturen als reactie op bepaalde kritieke situaties. Bewegingssensoren of warmtebeeldcamera’s kunnen bijvoorbeeld de beweging van een patiënt die dreigt te vallen of bedlegerig is, detecteren en via het netwerk een alarm naar de monitor sturen. De monitor kan zo worden geprogrammeerd dat hij automatisch het beeld vergroot of visuele waarschuwingen weergeeft, zoals een tekstbericht of een gekleurd kader, als reactie op de noodsituatie. Deze actieve alarmering maakt een snellere reactie van het verplegend personeel mogelijk. Want zelfs met een centraal gelegen verplegerspost is het niet altijd mogelijk om elke patiëntenkamer in het oog te houden. Een alarmoplossing kan ervoor zorgen dat patiënten die bijvoorbeeld de neiging hebben te gaan dwalen of nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden, zoals patiënten op intensive-careafdelingen, sneller hulp krijgen.

Automatisch

Door de integratie met het lokale toegangscontrolesysteem kunnen de IP-decoderoplossingen van EIZO een actieve rol spelen bij de beveiliging van het ziekenhuisterrein. Met de Alert-to-Action functie kan de monitor visuele alarmen activeren wanneer een onbevoegd persoon een gevoelige zone betreedt, zoals een quarantaine- of steriele zone, wanneer deur- of raamsloten zonder toestemming worden geopend, of wanneer onbekende of verdachte personen de faciliteiten betreden of vreemd gedrag vertonen. Specifieke voorbeelden: Als iemand een zone betreedt waarvoor een ID-scan of een toegangscode vereist is, kunnen de referenties automatisch op het scherm worden weergegeven, of als een bewakingscamera achtervolgingspogingen detecteert, kan de monitor automatisch een alarm op het scherm weergeven.

Aanpasbaar

De EIZO IP-decoderoplossingen met de geïntegreerde API maakt een integratie met lokale veiligheidssystemen en -apparaten mogelijk, zodat via het netwerk met alarmmeldingen kan worden gecommuniceerd en daarop kan worden gereageerd. Wanneer zich een gebeurtenis  voordoet en een waarschuwing wordt verstuurd vanaf IP-camera’s, toegangscontrole, gevaardetectie, VMS of andere systemen, reageert de EIZO-oplossing met een vooraf toegewezen actie, zoals beeldaanpassing, alarmmelding, audioactivering, camera-aanpassing, maskering et cetera.

Meer informatie op eizo.nl