Intrakoop Inkoopcommunity - stockbeeld inkoop - dozen, heftruck, keyboard

Intrakoop lanceert op dinsdag 5 oktober 2021 de Intrakoop Inkoopcommunity, powered by InCoop. Dankzij deze inkoopcommunity krijgen inkopers van zorginstellingen de beschikking over een schat aan informatie (denk aan: voorbeeldcontracten, PvE’s en PRI’s). En zo kunnen ze gemakkelijk gezamenlijke inkooptrajecten starten.

Daarmee is de Intrakoop Inkoopcommunity niet alleen een belangrijk kennisplatform, maar draagt het ook bij aan efficiënter inkopen door de diverse soorten zorgorganisaties. Het beschikbaar stellen van de kennis past in de nieuwe strategie van Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie van de zorg, om transparanter te zijn en de nadruk te leggen op kennisdeling en samenwerking.

Directeur/bestuurder Ruud Plu van Intrakoop: “Met deze unieke Intrakoop Inkoopcommunity voldoen we aan de nadrukkelijke vraag van onze leden. In voor de zorg onzekere tijden neemt de vraag om transparantie en het delen van informatie over inkoopprocessen toe. Het draagt eraan bij dat zorgorganisaties snel kunnen schakelen om bijvoorbeeld tekorten op te vangen of betrouwbare leveranciers te contracteren. De Intrakoop Inkoopcommunity faciliteert die informatie-uitwisseling en komt tegemoet aan die vraag.”

Wat doet de Inkoopcommunity?

De Intrakoop Inkoopcommunity is een online ontmoetingsplek voor inkoopprofessionals en leveranciers in de zorg. Hier zijn documenten in te zien en te gebruiken die nodig zijn bij ieder inkoopproces. Denk dan aan documenten als contracten, Programma’s van Eisen (PvE’s), Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI’s) etc. Binnenkort komt hier ook functionaliteit rondom de MDR en recalls bij! Door het gebruik van deze kennis en ervaringen wordt het inkoopproces efficiënter en besparen zorgorganisaties veel tijd en geld die uiteindelijk de zorg ten goede komen.

Naast het delen van kennis en ervaringen, draagt het ook bij aan de vindbaarheid van de juiste leverancier. Die vindbaarheid en zichtbaarheid van zowel zorgorganisatie als leverancier wordt direct vergroot door het makkelijke contact en de daaruit voortvloeiende samenwerking. De nieuwe inkoopcommunity faciliteert het inkoopproces op een manier die er uiteindelijk voor zorgt dat patiënt en cliënt met de beste zorg tegen de juiste kosten worden behandeld.

Transparantie en delen

Meindert Engwerda, Hoofd Inkoop & Logistiek Flevoziekenhuis, is enthousiast: “Wat me aanspreekt is dat het aansluit bij de nieuwe strategie van transparantie en delen, zodat we binnen de zorg nóg beter en sneller onze inkooptrajecten kunnen doorlopen. Hier willen we als Flevoziekenhuis uiteraard graag aan meewerken. We hebben recentelijk mooie inkoopdocumenten opgesteld binnen ons ziekenhuis. Deze stellen we beschikbaar aan de Intrakoop Inkoopcommunity, zodat ook andere zorginstellingen daar gebruik van kunnen maken. Ik nodig andere zorginstellingen van harte uit om ook deel te nemen aan deze unieke community, zodat we samen de zorg weer een beetje beter kunnen maken.“

Zichtbaarheid en vindbaarheid van leveranciers

De nieuwe Inkoopcommunity bundelt diverse krachten, door te delen en door samen te werken. In feite breidt de community de eigen kennis en ervaring van de inkoopafdeling uit met de kennis en ervaring van heel veel andere inkoopafdelingen van collega-zorgorganisaties die ook lid zijn van Intrakoop. Naast documenten, PvE’s en PRI’s biedt de nieuwe community ook aan leveranciers een plek om hun zichtbaarheid en vindbaarheid in de diverse doelgroepen te vergroten. Aan de andere kant biedt het inkoopprofessionals de mogelijkheid om heel snel en efficiënt kennis en informatie te vinden over inkooptrajecten die binnen hun zorgorganisatie op stapel staan of gepland zijn.

Kennis en inkoopkracht bundelen

In de Intrakoop Inkoopcommunity komen inkopers in de zorg op een snelle en gebruiksvriendelijke manier aan relevante kennis, waarbij zij gebruik maken van de kennis en ervaringen die andere inkopers binnen de zorg al hebben gedeeld op deze online ontmoetingsplek. Hier kunnen leden, naast het vinden van relevante informatie, ook samen inkooptrajecten uitvoeren en hun volumes, kennis en ervaring gezamenlijk inzetten, met als doel betere contracten te sluiten, kostenbesparing te realiseren en zo de zorg en haar mensen verder te ontwikkelen.

Vanaf 5 oktober is de Intrakoop Inkoopcommunity in de lucht. Alle acties, activiteiten en publicaties worden gedeeld op de tijdelijke website www.wijzijndeluchtin.nl.