Benchmark ziekenhuizen - stockbeeld zorgverlener met spaarvarken

BDO Accountants & Adviseurs publiceert de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen op 16 november a.s. Traditiegetrouw gebeurt dat medio oktober. Door de financiële uitdagingen van algemene ziekenhuizen als gevolg van de coronapandemie heeft een aantal ziekenhuizen hun jaarrekeningen over 2020 echter verlaat opgeleverd. Op dit moment ontbreken nog enkele jaarrekeningen. BDO besloot tot uitstel, omdat het streeft naar een analyse waarin de informatie van alle ziekenhuizen is opgenomen. 

Frank van der Lee, BDO partner en voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO: “De vertraging in de publicatie van de jaarcijfers is grotendeels het gevolg is van de coronapandemie. Bij diverse ziekenhuizen bestaat nog onzekerheid over de financiële regelingen voor zowel de boekjaren 2020 als 2021. Ziekenhuizen hebben bij de coronapandemie in de frontlinie gestaan, en hebben zonder aarzeling het maximale gedaan. Het is jammer dat zij lang moeten wachten op zekerheid over de financiële gevolgen daarvan.”

Gewogen performance

In de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen onderzoekt BDO de financiële performance van alle algemene ziekenhuizen in Nederland. De resultaten worden gesplitst naar omvang (klein, middelgroot en groot) en tonen de cijfers van individuele ziekenhuizen. Ze zijn te bekijken via een online analysetool, een animatievideo of in het volledige rapport. Hierin rapporteert BDO over de financiële situatie van de Nederlandse ziekenhuissector en rangschikt alle 64 algemene ziekenhuizen op basis van hun financiële performance over 2020. Ook geeft BDO in het rapport haar visie op de noodzakelijke veranderingen om de ziekenhuiszorg betaalbaar, toegankelijk en doelmatig te houden.

Openhartig verhaal

Doel van de benchmark is niet alleen een algemeen beeld te schetsen, maar ook de veerkracht van ziekenhuizen te bevorderen. Voor extra verdieping legt BDO de onderzoeksresultaten vooraf voor aan een aantal ziekenhuisbestuurders. In de benchmark geven zij hun reactie en vertellen ze openhartig over hun financiële beleid.

FMT Gezondheidszorg zal na de presentatie van het rapport op 16 november berichten over de Benchmark.