Isala heeft als vierde ziekenhuis in Nederland het internationale keurmerk JCI behaald voor kwaliteit en veiligheid. Voor het keurmerk is het ziekenhuis getoetst op topklinische normen. Dat houdt in dat is gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Wereldwijd halen minder dan 5% van alle ziekenhuizen het keurmerk in één keer.

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation). Voor de accreditatie zijn JCI-auditoren het afgelopen jaar meerdere keren in het ziekenhuis geweest. Afgelopen week werd heel Isala onderzocht. Met als uitgangspunt: “Tell me, show me” volgden de inspecteurs tientallen patiënten en medewerkers en brachten zij aangekondigde – én onaangekondigde – bezoeken aan nagenoeg alle afdelingen van het ziekenhuis.

De JCI-auditcommissie complimenteerde Isala als geheel en gaf aan aan trots op te zijn dat Isala en haar locaties Kampen en Heerde voldoen aan de internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Zij complimenteerden Isala met het behalen van de bijzonder goede resultaten.

Toetsing van dagelijkse praktijk
JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt.

JCI werkt volgens de tracer-methodiek, waarbij de inspecteurs het spoor – een trace – volgen dat een patiënt op zijn of haar weg door de organisatie aflegt: vanaf de telefonische aanmelding, het contact met de baliemedewerker, de opname en behandeling tot en met het hele proces daarna. JCI kijkt naar de directe patiëntenzorg, bijvoorbeeld naar aspecten van hygiëne, medicatieveiligheid, preventie van infecties en veiligheid bij operaties.

Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van Bestuur van Isala: ‘Iedereen binnen Isala werkt elke dag met hart en ziel aan de beste zorg voor onze patiënt. Ik ben heel trots op al onze medewerkers en deze erkenning. Met JCI wilde Isala een zo objectief mogelijke beoordeling van de door haar geleverde zorg. Met dit keurmerk hebben we bewezen dat onze zorg voldoet aan de internationale standaarden. Deze accreditatie is een stimulans om de zorg steeds verder te verbeteren.’

Continu verbeteren
JCI vraagt van de zorgverlener altijd te kijken naar waar de zorg beter kan. De patiënt mag dat van Isala verwachten. De accreditatie is drie jaar geldig en wordt steeds herhaald. Als ziekenhuis blijf je zo voortdurend werken aan de verbetering van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs.

Ook Isala Diaconessenhuis is sinds de bestuurlijke fusie (begin 2015) volop in voorbereiding om het internationale kwaliteitskeurmerk te behalen. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 zijn.

Isala verdient met de accreditatie het Gold Seal of Approval van JCI en schaart zich daarmee in de rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld. In Nederland heeft het AMC in oktober 2012, het UMCU in 2013 en het Maasland-ziekenhuis in 2015 de JCI-accreditatie voor zorg gehaald. Ook zorginstelling Rivas heeft recent dit keurmerk ontvangen. Met deze accreditatie is Isala aangesloten op een wereldwijd zorgnetwerk dat mogelijkheden biedt voor kennisdeling en kwaliteitsbewaking.

Bron: Isala