Het online platform Follow the Money heeft een onderzoek gedaan naar het indekken van de renterisico’s bij de financiering van de nieuwbouw van Isala.
Follow the Money heeft hierover op 30 oktober een artikel gepubliceerd.
Follow the Money stelt in dit onderzoek dat Isala schade heeft geleden door het afdekken van de renterisico’s via een renteswap. Volgens dit platform zouden er andere mogelijkheden zijn geweest. Wij kunnen ons niet vinden in deze stelling. Isala wil dit graag toelichten.
Isala heeft in 2009 met alle grote banken van Nederland de mogelijkheden voor financiering van de nieuwbouw van Isala verkend. Dit traject is begeleid door onafhankelijke adviseurs, waarbij de Raad van Toezicht ook een eigen adviseur heeft ingeschakeld.
Deze periode kenmerkte zich door de kredietcrisis, waardoor het vrijwel onmogelijk was om bancaire financiering rond te krijgen. Uitstel van de nieuwbouw was echter geen optie, omdat de verbouwing van beide bestaande ziekenhuizen tot te veel extra investeringen zouden hebben geleid en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd moest blijven. De toenmalige Raad van Bestuur heeft terecht voor nieuwbouw gekozen.
Isala heeft uiteraard uitvoerig onderzocht op welke wijze de renterisico’s behorende bij een lening kunnen worden beperkt. Een deel van de financiering is ingedekt middels een renteswap. In de context van 2009 was dit de enige mogelijkheid. Doordat Isala deze financiering niet helemaal heeft hoeven benutten maar wel een contract is aangegaan, heeft Isala een deel van de renteswap eerder afgewikkeld met daarbij behorende kosten. Kosten die Isala anders op een later tijdstip had gemaakt.
Isala heeft in 2009 dus gekozen voor de best mogelijke optie, gegeven de kredietcrisis en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgorganisatie.