De druk op de telefonische bereikbaarheid voor niet-spoedgevallen neemt voor de huisartsenpraktijken toe en is op piekmomenten groot.
Huisartsen proberen dit met hun team zo goed mogelijk op te vangen. Vanaf deze maand wordt op verzoek van de beroepsgroep getoetst wat overdag bij niet-spoed haalbaar is.
Onderzoeksbureau NIVEL start in opdracht van de LHV het onderzoek naar een realistische bereikbaarheid overdag bij niet-spoed. Vanaf december worden huisartsenpraktijken hiervoor benaderd.  In juni volgend jaar hoopt Nivel de resultaten van het onderzoek te presenteren.
Aanpak onderzoek
Het NIVEL selecteert huisartsenpraktijken met verschillende organisatievormen in de stad en op het platteland. De 100 praktijken die mee willen werken aan het onderzoek worden onaangekondigd telefonisch benaderd. In de negen maanden die volgen wordt hun bereikbaarheid bij niet-spoed gemeten op verschillende tijden: Wat is de reactietijd? Wat was de situatie in de praktijk op dat moment, et cetera. De huisartsenpraktijken ontvangen individueel feedback over de onderzoeksresultaten.
Huisartsen bij spoed goed bereikbaar
In de afgelopen jaren is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken sterk verbeterd. Huisartsen hebben veel aandacht voor het optimaliseren hiervan: ze investeren bijvoorbeeld in nieuwe telefoonsystemen, een aparte spoed- en overlegoptie, overzichtelijke keuzemenu’s, mogelijkheden om per mail consulten in te boeken of herhaalrecepten aan te vragen en overwegen hun openingstijden te flexibiliseren. In geval van spoed moet een patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen. Daaraan voldoen alle huisartsenpraktijken in Nederland.
Bron: Nivel