Medische gegevens zijn essentieel voor het monitoren van de kwaliteit van de geleverde ziekenhuiszorg. Het verzamelen van de gegevens kost veel tijd, omdat tot op heden ieder dossier afzonderlijk wordt ingekeken. Isala heeft de afgelopen twee jaar meegewerkt aan de ontwikkeling van een zoekmachine, CTcue, die voor dit probleem de oplossing biedt. Met deze zoekmachine kan snel en gemakkelijk gezocht worden naar gegevens in het EPD zonder de privacy van patiënten te schaden. Isala neemt hiermee een voorsprong op andere ziekenhuizen doordat de tijdrovende datacollectie die nodig is voor waardegedreven zorg (Value Based Healthcare), verplichte registraties en ook het onderzoek naar kwaliteitsverbeteringen, nu versneld wordt.

Inzicht in zorgprestaties

Gynaecoloog Walter Kuchenbecker is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van CTcue. “Data opzoeken was een nachtmerrie. Het kostte ons dagen om de gegevens op te zoeken en ik twijfelde aan de betrouwbaarheid en volledigheid van de gegevens. Artsen hebben behoefte aan realtime data om de zorguitkomsten bij te kunnen sturen. Met de geautomatiseerde zoekopdracht van CTcue is handmatig zoeken verleden tijd. Wij kunnen als medisch specialisten nu snel en regelmatig de nieuwste medische kwaliteitsgegevens bekijken op een dashboard. Hierdoor krijgen we nog meer inzicht en kunnen we de kwaliteit van onze zorg nog verder verhogen. Het accent verschuift nu van ‘data verzamelen’ naar ‘data interpreteren’. Een zeer mooie ontwikkeling.”

Joris van Dijk, projectleider van CTcue binnen Isala: ‘We gaan CTcue onder andere inzetten voor het verzamelen van data die we jaarlijks moeten aanleveren bij bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de kankerregistraties (DICA). Daarnaast gaan we CTcue inzetten bij de lopende trajecten binnen Isala naar waardegedreven zorg conform Value Based Healthcare (VBHC) om de medische uitkomstinformatie sneller inzichtelijk te maken.

Betere zorg

Komend jaar legt Isala de focus op het intensief gebruik van de zoekmachine op alle afdelingen in Isala. Joris van Dijk: ‘Daarnaast willen we kijken hoe we patiëntervaringen kunnen meenemen in de uitkomsten. Ook gaan we met andere ziekenhuizen in gesprek over het uitwisselen van kwaliteitsgegevens. We zijn er trots op dat Isala voorop loopt met deze ontwikkeling om zo de zorg nog verder te verbeteren.’