Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft bekend gemaakt welke 30 aandoeningen centraal staan in het ‘Jaar van de Transparantie’ .
Afgesproken is om het jaar van de transparantie te focussen op deze 30 specifieke aandoeningen. Voor deze 30 aandoeningen wordt door alle partijen samen ingezet op permanente verbetering van de beschikbare informatie voor patiënten. Daarbij gaat het onder andere om het maken van voor patiënten begrijpelijke richtlijnen, de registratie en publicatie van informatie over de kwaliteit van de behandeling en inzicht in de inkoop van deze zorg door verzekeraars.

Minder regels

Met deze gezamenlijke focus wordt ook sterk ingezet op vermindering van de regeldruk. Dit schrijft minister Schippers in de voortgangsrapportage ‘Kwaliteit Loont’ die zij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden.  Zo heeft Schippers met zorgverzekeraars afgesproken dat zij voor deze 30 aandoeningen alleen zorg zullen inkopen op basis van gezamenlijk met aanbieders en patiënten ontwikkelde kwaliteitsindicatoren zodat ze zelf geen informatie meer hoeven uit te vragen. Daarnaast komen er voor deze aandoeningen standaard kwaliteitsregistraties, waardoor er een einde komt aan de verscheidenheid in formulieren.
De focus in het jaar van transparantie zal liggen op de volgende aandoeningen:
01. Aneurysma Aorta Abdominalis
02. Acuut Myocard Infarct en coronair vaatlijden
03. Blaaskanker
04. Borstkanker
05. Carpaletunnel syndroom
06. Cataract
07. Chronisch nierfalen
08. CVA (inclusief risicofactoren zoals carotis stenose)
09. Cystic Fibrosis
10. Darmkanker
11. Diabetes
12. Geboortezorg
13. Heupfractuur
14. Heupvervanging
15. Infectieziekten
16. Knievervanging
17. Lage rughernia
18. Liesbreuk
19. Longkanker
20. Melanoom
21. Morbide obesitas
22. Multitrauma
23. Ovariumkanker
24. Pancreaskanker
25. Parkinson
26. Perifeer Arterieel Vaatlijden
27. Prostaatkanker
28. Slokdarm- en maagkanker
29. Varices
30. Ziekenhuiszorg als onderdeel van de spoedzorgketen (SEH, IC)
Bron: VWS
Bron: ZonMW