Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen draagt dit jaar bij aan de FIGON Dutch Medicines Days in De Reehorst te Ede.

In 2014 deelden een aantal experts met hun visie op de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg en de behandelings-mogelijkheden die de genetische informatie van een patiënt met zich meebrengt.
Dit jaar worden deelnemers aan deze dag onder leiding van prof.dr. Bert Leufkens, voorzitter College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, meegenomen in de progressie die sindsdien is geboekt en de uitdagingen die ontstaan in het verder implementeren van Personalised Medicine.
Hoe gaan medisch specialisten, patiënten, beleidsmakers en verzekeraars hiermee om? U hoort hierover op 6 oktober.
Inschrijven