In het kader van het 35-jarig bestaan ontwikkelde M&I/Partners samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart voor succesvolle implementatie van AI in het zorgproces. Dit in combinatie met de implementatie van twee AI-toepassingen: één aan de diagnostische kant (Fundus screening) en één aan de kant van logistieke optimalisatie (wachttijd SEH).

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zet sterk in op AI als essentieel onderdeel van de toekomstige zorg. Het idee is dan ook om het in de komende jaren een integraal onderdeel te laten worden van de dagelijkse ziekenhuispraktijk. “Het gezondheidswelzijn van onze patiënten is het uitgangspunt, voor hen moet AI toegevoegde waarde hebben. Dat heeft het doordat AI in de zorg snelle en accurate diagnoses mogelijk maakt en daardoor de zorg kan worden afgestemd op dat wat de individuele patiënt nodig heeft”, aldus Marcel Visser, raad van bestuur van het JBZ. “De input van patiënten maar bovenal het vertrouwen en de inzet van medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunde afdelingen uit de organisatie zoals klinisch fysici en MICT, zijn essentieel voor het succesvol toepassen van AI. Uiteindelijk is en blijft het mensenwerk.”

Niet eenvoudig
Ervaring leert dat implementatie van AI in de praktijk niet eenvoudig is. De AI-Routekaart helpt bij het stellen van de juiste vragen en ondersteunt de dialoog over AI-implementatie tussen stakeholders binnen uw organisatie. De AI-Routekaart bestaat uit een AI-Readiness Assessment op organisatieniveau en een AI-Implementatie Checklist op applicatieniveau. Met een aantal specifieke aspecten voor zorgorganisaties, maar ook bruikbaar voor organisaties in andere sectoren.

Jubileumopdracht
Organisaties in de zorg en overheid konden eind 2019 een projectvoorstel indienen op het gebied van artifical intelligence en daarmee kans maken op deze openbare opdracht ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van M&I/Partners. Begin december 2019 presenteerden Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis St. Jansdal hun projectvoorstellen aan een onafhankelijke selectiecommissie bij M&I/Partners.  Het Jeroen Bosch Ziekenhuis won het jubileumcadeau met (pro-deo) projectleiding en ondersteuning ter waarde van 100.000 euro (600-700 adviesuren).