Universiteitskliniek Heidelberg, één van Duitslands grootste universitaire medische centra, maakt voor de vernieuwde chirurgische kliniek gebruik van het digitale patiëntengeleidingssysteem van Logis.P in Zwolle. Met deze technologie kunnen patiënten patiënten en bezoekers zich snel oriënteren en beter hun weg vinden in de kliniek.

Het patiëntengeleidingssysteem omvat een gedigitaliseerd aanmeld- en oproepproces plus zogenaamde aanmeldzuilen en twintig strategisch geplaatste narrowcasting-monitoren. Het systeem is geïntegreerd in het bestaande ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) van SAP/ishmed. “De opname van patiënten gebeurt in veel ziekenhuizen vaak nog analoog. Met hinderlijk lange wachttijden en hoge administratieve lasten als gevolg. Het digitale patiëntengeleidingssysteem van Logis.P versnelt de aanmeldprocedure aanzienlijk en zorgt dankzij de nauwe integratie met het ZIS voor een vlotte administratieve doorstroming”, zegt Simone Tanger, senior projectmanager van de nieuwe kliniek.


Automatische koppeling

Via een centraal en duidelijk gemarkeerd aanmeldpunt voor zowel spoed- als poliklinische of intramurale patiënten worden patiënten automatisch geregistreerd, geïnformeerd en verzorgd. Tijdens de registratie krijgen zij alle benodigde informatie over de gemaakte afspraken, over de locatie in het ziekenhuis en een nummer waarmee ze via grote schermen in de verschillende wachtruimtes worden opgeroepen. In het systeem van Logis.P is het nummer automatisch gekoppeld aan de afspraak in het ZIS, zodat artsen en controlecentra patiënten rechtstreeks vanuit het ZIS kunnen oproepen. “Voor patiënten die al zijn geregistreerd en bijvoorbeeld voor een vervolggesprek komen, hebben we een speciale service opgezet. Zij kunnen met hun verzekeringskaart digitaal inchecken, zoals op een luchthaven, en rechtstreeks plaatsnemen in de betreffende wachtruimte”, legt Tanger uit. “Dit scheelt aanzienlijk in de belasting van het aanwezige administratieve personeel.”

Uitbreidbaar
Dr. med. Hannes G. Kenngott, MSc. General, Visceral and Transplantation Surgery Heidelberg en betrokken bij de bouw vanuit de medische kant, ziet de stromen rond polikliniekbezoeken als een “geïntegreerd digitaal zorgproces waarin de patiënt centraal staat”. De keuze viel op het systeem van Logis.P vanwege het feit dat het schaalbaar en uitbreidbaar is met alle technische mogelijkheden om deze visie te realiseren. Opties waar Heidelberg naar kijkt, zijn bijvoorbeeld registratie en patiëntenbeheer via QR-code of het uitwisselen van informatie op mobiele telefoons. De patiënt kan dan buiten de wachtruimte een wandeling maken of koffie drinken om de wachttijd te overbruggen, maar is nog altijd bereikbaar om op tijd bij de afspraak te zijn.