Verwarde personen dienen een op hun specifieke behoefte afgestemde aanpak te krijgen.
 
Minister Ard van der Steur (VenJ), minister Edith Schippers (VWS) en Jantine Kriens voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn.
Plan van aanpak verwarde personen
Eind juni zijn de hoofdlijnen van het plan van aanpak verwarde personen door het kabinet gepresenteerd. Doel is dat alle verwarde personen die in beeld komen een op hun specifieke behoefte afgestemde persoonlijke aanpak krijgen. Ook moeten alle belemmeringen op landelijk niveau in kaart zijn gebracht en waar mogelijk opgelost. Het plan van aanpak en de inzet van het aanjaagteam moeten ertoe leiden dat gemeenten, voor zover dat nog niet het geval is, in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen. Hierbij zijn de gemeenten vrij in de manier waarop zij dat invullen.
Leden aanjaagteam
Het aanjaagteam bestaat uit mensen die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de problematiek. Het team staat onder voorzitterschap van Mevrouw Mr. Drs. L.W.E. Spies. Overige leden zijn:
Mevrouw Mr. H.G.M. Rutgers: Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, Openbaar Ministerie;
De heer P.J. Aalbersberg: Politiechef Eenheid Amsterdam, Nationale Politie;
De heer drs. E.C.J.E. Czyzewski: voorzitter Raad van Bestuur GGZ-instelling Antes;
Mevrouw drs. H.T.M. Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven;
Mevrouw drs. A.J.M.H. Mateijsen: Senior manager Inkoop Noord-West Nederland Achmea;
dhr. L. van Leersum (vertegenwoordiger cliënten- en familieperspectief)