KNGF Geleidehonden is sinds vandaag officieel de enige professionele geleidehondenschool ter wereld met twee ISO-certificeringen.
Een betekenisvolle verworvenheid voor de zorghondenopleider, want het verkrijgen van de certificaten maakt in één oogopslag duidelijk dat de gehele dienstverlening van KNGF Geleidehonden op orde is bevonden door een onafhankelijke en deskundige certificeringinstelling: van het opleiden en afleveren van geleidehonden tot de omgang met donateurs en samenwerkingspartners.
Koploper
“Wij zijn uiteraard heel trots op het behalen van de beide ISO-certificaten. Het is hét bewijs van onze kwaliteit en van de degelijke dienstverlening die we leveren. Al wisten we dat natuurlijk zelf al”, vertelt Ellen Greve, directeur van KNGF Geleidehonden. “Met deze brede certificering laten we zien dat we koploper zijn waar het gaat om het opleiden van zorghonden. Bovendien is KNGF Geleidehonden ook nog eens het enige goede doel in Nederland dat beide ISO-certificaten heeft. Het is een unicum dat voor donateurs natuurlijk ook een belangrijk gegeven kan zijn.”
Brede certificering
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, daar draait het om bij ISO, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. KNGF Geleidehonden biedt een breed scala aan diensten en lang niet alle activiteiten van de bijzondere organisatie zijn zorggerelateerd. Daarom is er specifiek voor gekozen om te voldoen aan zowel de ISO-norm voor Zorg en Welzijn (officieel NEN -EN 15224) als de ISO 9001-norm. “Wij zijn in ons 80-jarig bestaan uitgegroeid tot een nationale en internationale autoriteit op het gebied van zorghonden. Daarom vinden wij het van groot belang dat wij erkende kwaliteit bieden, zowel aan onze geleidehondenbazen en donateurs als aan onze samenwerkingspartners en leveranciers”, vertelt Ellen Greve. “Met deze brede certificering kan iedereen erop vertrouwen dat de gehele dienstverlening op orde is. Of het nu gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking, om het opleiden van medewerkers of om het werven van fondsen.”
Proces en uitreiking
KNGF Geleidehonden heeft het afgelopen jaar verschillende stappen ondernomen om aan de ISO-normen te voldoen. Zo is er onder andere een omvangrijk kwaliteitshandboek opgesteld. Certificeringsinstelling DNV heeft de organisatie vervolgens getoetst; men heeft beoordeeld of de processen die beschreven zijn in het kwaliteitshandboek overeenkomen met de praktijk. Het oordeel was positief: KNGF Geleidehonden voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Ellen Greve kreeg de beide ISO-certificaten vandaag uitgereikt uit handen van Glenn Gouijn Stook, Business Leader Healthcare van DNV. De certificaten zijn de komende drie jaar geldig. Om de certificaten te behouden en om blijvend te werken aan verbetering van de diverse bedrijfsprocessen, wordt jaarlijks getoetst of KNGF Geleidehonden nog aan de normen voldoet.
KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds)
KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de Nationale Zorghonden Autoriteit tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.