Tijdens het sporten komen vergelijkbare stoffen vrij die onze hersenen gebruiken om kennis en ervaringen op te slaan.

Volgens onderzoekers van het Donders Institute wordt kennis dan ook beter opgeslagen als je vier uur later een half uurtje sport.

Leren is kennis of ervaringen voor langere tijd opslaan in de hersenen. Om iets op te kunnen slaan moeten allerlei processen in de zenuwcellen (neuronen) in gang worden gezet. Bepaalde verbindingen tussen neuronen moeten sterker of juist zwakker worden gemaakt. Stoffen als dopamine en noradrenaline zetten die verbindingen in gang.

Sport en kennis
‘We weten al dat deze stoffen worden aangemaakt tijdens het sporten,’ zegt Guillen Fernandez, hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen en directeur van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior. ‘Nu ze ook met het vastleggen van kennis en ervaringen in verband zijn gebracht, was de vraag of sporten misschien ook helpt bij het opslaan en vastleggen van kennis.’

De groep van Fernandez heeft dat onderzocht door ruim zeventig mensen op een computerscherm plaatjes te laten zien waarvan ze de locatie moesten onthouden. Daarna kroop een groep mensen op de fiets om gedurende een half uur intensief te sporten. Een tweede groep sprong vier uur daarna op de fiets; de derde en laatste groep sportte helemaal niet. Twee dagen later werden alle deelnemers getest op wat ze hadden onthouden, waarbij tegelijkertijd in de MRI-scanner naar hun hersenactiviteit werd gekeken.

Geheugenopslag
De onderzoekers zagen geen noemenswaardig verschil in hoeveel onthouden was tussen de groep die niet had gefietst en de groep die meteen ging fietsen. Maar de groep die na vier uur op de fiets stapte, presteerde duidelijk beter op de geheugentaak. Onderzoeker Eelco van Dongen: ‘De scans die we hebben gemaakt ondersteunen het resultaat. In de laatste groep zien we een duidelijker patroon van hersenactiviteit in bijvoorbeeld de hippocampus, een hersengebied dat betrokken is bij de opslag van nieuwe ervaringen en kennis. Zowel de geheugentest als de onderliggende hersenactiviteit wijst dus op een betere geheugenopslag als je vier uur na het leren een tijdje fysiek bezig bent.’

Fietsen of voetballen?
De resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek. Ontstaat het effect alleen bij het fietsen of bij elke vorm van sport of fysieke inspanning? Ook is nog niet duidelijk of vier uur later fietsen of sporten het ideale moment is om je geheugen te ondersteunen. Fernandez: ‘Vervolgonderzoek moet uitwijzen waar het optimum precies ligt.’
Bron: Radboud Universiteit