De Afdeling RisicoBeheer en Techniek van ingenieursvereniging KIVI houdt op 9 september 2015 een symposium over risicobeheer en medische apparatuur.
Aan de orde komen technische vraagstukken bij het testen van prototypen van nieuwe apparaten. Is de certificering momenteel afdoende geregeld? Zijn de voorschriften voor gebruik in ziekenhuizen wel doelmatig? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de ontwerpende ingenieur in de ontwikkelingsfase en daarna?
Niet onbelangrijk is de ethische dimensie. Hoe ligt de relatie tussen technologische ontwikkeling en heersende moraal? Moet de impliciete moraal die bij veel medisch ingrijpen aan de orde komt expliciet worden gemaakt? Hoe moet de ingenieur op verantwoorde wijze te werk gaan bij de inzet van zijn technische creativiteit wanneer hij werkt aan ontwerpen en bouwen van de prototypes?
Tijdens het symposium is veel ruimte voor discussie. Er komen belangrijke vraagpunten aan de orde, waarover deelnemers hun stem kunnen uitbrengen.