Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh Research and Development gaan onderzoeken of de GazeViewer inzetbaar is bij de diagnostiek van Neglect.

Neglect is een fenomeen waarbij één lichaamshelft en/of de omgeving stelselmatig wordt verwaarloosd. Neglect is geen visuele stoornis, maar een aandachtsstoornis.
Hoewel de patiënt alles normaal kan zien en voelen, wordt de aandacht onbewust onvoldoende gericht op de linkerhelft van de omgeving en/of het eigen lichaam. De informatie vanaf die linkerkant bereikt daardoor niet het bewustzijn. Neglect is een veelvoorkomend gevolg van een CVA.
De onderzoekers van Roessingh zien in GazeViewer een instrument dat potentieel kan worden gebruikt in de diagnostiek en mogelijk de behandeling van deze problematiek. GazeViewer is software die gebruik maakt van een oogbesturingsmodule om oogbewegingen vast te leggen, en wordt in Nederland geleverd door het bedrijf rdgKompagne, ook onderdeel van Roessingh Concern.
Het doel van het project is om te onderzoeken of  GazeViewer van meerwaarde kan zijn bij de diagnostiek van Neglect. Wanneer dit het geval blijkt te zijn kan ook onderzocht worden of GazeViewer ingezet kan worden bij de behandeling van Neglect.
Het project zal worden uitgevoerd door psychologen van de sector Neurologie van Roessingh, terzijde gestaan door onderzoekers van RRD en technici van rdgKompagne.