Wat is het effect van muziek op de efficiency en stress van een chirurg.Wetenschappers van de Universiteit van Texas deden onderzoek naar dit effect.Sommige chirurgen zijn ervan overtuigd dat door muziek de stress  vermindert en operatieduur korter wordt, terwijl anderen  van mening zijn dat muziek afleidt en moet worden vermeden. Er is nog maar weinig gepubliceerd over de effecten van muziek op chirurgische prestaties. Het doel van de studie door de Texaanse wetenschappers is het effect van muziek op een eenvoudige wondsluiting te evalueren.
Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers varkenspoten. Ze maakten daarin een snee en aan de chirurgen werd gevraagd deze te hechten met op de achtergrond muziek. Een dag later vroegen ze hetzelfde maar stond er geen muziek aan. De tijd om de hechtingen te voltooien werd gemeten en de kwaliteit van de hechtingen werden beoordeeld door een onafhankelijke groep deskundigen.
Luisterend naar hun favoriete muziek verminderde de tijd met 10% bij ervaren chirurgen. Bij minder ervaren collega’s was dit 8%. Daarnaast werd ook geconcludeerd dat de kwaliteit van de hechtingen beter was. Het onderzoek toont aan dat er door muziek in de OK nogal wat voordelen te behalen zijn. Bij een buikwandcorrectie speelt hechtingstijd een belangrijke rol. Door een geringere tijdsbesteding kunnen kosten worden gereduceerd. Een ander voordeel is dat de patiënt ook minder lang onder narcose hoeft te zijn.
Het onderzoek is verschenen in  Aesthetic  Surgery Journal van Oxford University Press.