Het Catharina Ziekenhuis krijgt van KWF Kankerbestrijding een subsidie van ruim 300 duizend euro voor een internationaal onderzoek. Het gaat om de Nutrient II-studie, waarbij wordt gekeken of het herstel van patiënten na een slokdarmkankeroperatie door vroege orale voeding verbetert. Het onderzoek wordt geleid door oncologisch chirurg dr. Misha Luyer en arts-onderzoeker Gijs Berkelmans van het Catharina Ziekenhuis. Door de KWF-subsidie kan de studie met een looptijd van drie jaar worden uitgevoerd. Het is uitzonderlijk dat KWF een subsidie toekent aan een niet-academisch ziekenhuis.

De behandeling van patiënten met slokdarmkanker bestaat uit een serie bestralingen gecombineerd met chemotherapie, gevolgd door een slokdarmoperatie. Die operatie blijft de hoeksteen van de behandeling, maar deze is complex en kan gepaard gaan met complicaties. Een gedeelte van de slokdarm en maag wordt verwijderd om vervolgens een zogenoemde buismaag te maken. Er is een aantal manieren om het herstel na deze operatie te verbeteren en daarmee de kans op complicaties te verminderen. Zo gebeurt de operatie in het Catharina Ziekenhuis via een kijkoperatie en is er een versneld herstelprogramma na de operatie. Het Catharina Ziekenhuis heeft ruime ervaring met de kijkoperatie en is in Nederland één van de voortrekkers van deze zogenoemde minimaal invasieve operatiemethode.

Sneller herstellen
Bij verschillende soorten buikoperaties is aangetoond dat snel starten met voeding goed is voor patiënten. Bij patiënten die een slokdarmoperatie ondergaan is hierover nog veel discussie. De Nutrient II-studie bekijkt of patiënten, door direct orale voeding te geven, sneller herstellen en op de langere termijn een betere kwaliteit van leven hebben. Op dit moment krijgen patiënten na de operatie standaard voor minimaal vijf dagen sondevoeding, pas daarna wordt gestart met de orale voeding. Voor de studie worden patiënten via loting verdeeld in twee groepen waarbij de ene groep de huidige, standaard zorg krijgt. In de andere groep wordt na de operatie direct gestart met orale voeding.

De Nutrient II-studie is wereldwijd één van de eerste grote onderzoeken op dit gebied. Naast het Catharina Ziekenhuis zullen ook andere ziekenhuizen in Nederland en Europa deelnemen aan de studie.

Hermannetje
De subsidie die de studie ontvangt, komt rechtstreeks uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarbij duizend deelnemers zich laten sponsoren om wetenschappelijk kankeronderzoek mogelijk te maken, door de Franse berg Alpe D’Huez op te rijden of te lopen. De grootste groep deelnemers is verenigd onder de naam BIG Challenge. BIG Challenge is een initiatief van Herman Houweling. Houweling is deze actie in 2009 gestart en realiseerde dat jaar in zijn eentje een bedrag van 113.000 euro. In 2010 overleed hij aan darmkanker. Naar hem is sindsdien ‘het duwtje voor fietsers die het moeilijk hebben’ genoemd; het Hermannetje. Dit Hermannetje is ook de symbolische naam voor de ontvangen subsidie en stimuleert dus ‘als een duwtje in de rug’ het uitvoeren van onderzoeken naar kanker.

Maandag 23 januari 2017 zijn Luyer en Berkelmans uitgenodigd om een presentatie te geven bij een startbijeenkomst voor deelnemers van de BIG Challenge in Apeldoorn.

Foto: Oncologisch chirurg dr. Misha Luyer (l) en arts-onderzoeker Gijs Berkelmans (r) van het Catharina Ziekenhuis.

Bron:Catharina Ziekenhuis