De schroom om marketing in de zorg in te zetten neemt af. Zorgorganisaties zetten steeds meer marketingmiddelen in om het zorgaanbod onder de aandacht te brengen.

Toch scoren websites van zorgorganisaties onvoldoende als het gaat om vindbaarheid (SEO) en toegankelijkheid. Zo is 1 op de 3 websites niet goed toegankelijk met de smartphone en ontbreekt patiëntgerichte informatie op veel websites van zorgorganisaties. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Spring marketing naar de inzet van zorgmarketing in Nederland.

Zorgorganisaties ondernemen meer marketingactiviteiten: schroom neemt af
De schroom voor zorgmarketing neemt af, zo blijkt uit het onderzoek van Spring marketing. Zo ondernemen zorgorganisaties steeds meer marketingactiviteiten. Aan relatiemanagement doen bijna alle zorgorganisaties, wat gezien de wijzigingen in financiering, inkoop en verwijzingen heel logisch is. Er wordt ook steeds meer gewerkt met een strategie en kalender, en dat past binnen de digitalisering van de marketing. Toch zijn zorgorganisaties grotendeels ontevreden over de resultaten van de inzet (67%), wat mogelijk komt door een blijvend tekort aan mensen in de aansturing en nog sterker de uitvoering.
 
Zorgwebsites online vaak ontoegankelijk
Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 3 websites van de zorgorganisaties niet voldoet aan de eisen voor mobiele toegankelijkheid en daarmee slecht bereikbaar is met een smartphone of tablet. En dat terwijl inmiddels is de helft van alle internetgebruik mobiel is. Ook voor de online vindbaarheid (SEO) is mobiele toegankelijkheid inmiddels cruciaal: dit speelt voor Google een steeds grotere rol in de ranking van websites.

 Als het gaat om de toegankelijkheid van de teksten op zorgwebsites, dan zijn er grote verschillen tussen de verschillende sectoren. We weten dat mensen met gezondheidsklachten veelvuldig zoeken naar informatie over mogelijke verklaringen, en potentiële behandelaren en behandelingen. Waar ziekenhuizen, ggz- en jeugdzorgorganisaties vaak informatie over problemen, aandoeningen en ziekten bieden, blijven ouderen- en gehandicaptenzorgorganisaties hier sterk in achter. Hier staat meestal de organisatie zelf centraal, en niet de vraag van de patiënt.

Kansen met SEO onbenut in de zorgsector
Websites van ziekenhuizen zijn niet altijd goed beveiligd, door het ontbreken van een SSL-certificaat, zo liet onderzoek van Women in Cybersecurity begin deze maand al zien. Ook uit het onderzoek van Spring marketing onder alle zorgsectoren blijkt dit: bij tenminste 40% ontbreekt een https-verbinding. Hierdoor loopt niet alleen de privacy van bezoekers gevaar, maar het weegt ook mee in de ranking van Google. Een onveilige site leidt dus ook tot een slechtere vindbaarheid.

Hoe dit onderzoek tot stand kwam
Spring marketing vroeg haar relaties in een enquête hun zorgmarketing ervaringen te delen. Dit onderzoek werd verrijkt met een uitgebreide analyse van tientallen websites van zorgorganisaties en eerdere onderzoeken over marketing en zorg. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in oktober t/m december 2016.

Download het volledige onderzoeksrapport op de website van Spring marketing >