Het project Even Buurten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is bekroond met een Parel van ZonMw.

Even Buurten is uitgevoerd door de gemeente Rotterdam en versterkt het informele netwerk rondom kwetsbare ouderen. Het doel is dat ze daardoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

ZonMw reikt de Parel uit aan projecten die in het oog springen, bijvoorbeeld doordat de resultaten goed uitvoerbaar zijn in de praktijk of doordat het aansluit bij actuele ontwikkelingen. Even Buurten krijgt de Parel voor het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de huidige hervormingen in de langdurige zorg.
Goed functioneren
Even Buurten helpt ouderen boven de 70 jaar langer zelfstandig te wonen in hun eigen buurt. Deze mensen lopen in het dagelijks leven soms tegen problemen aan, die ze zelf niet op kunnen lossen. Met een klein beetje ondersteuning van de mensen om hen heen – het informele netwerk – kunnen zij toch nog goed functioneren. Even Buurten brengt de ouderen in contact met buurtbewoners en eventueel vrijwilligers en schakelt zo nodig professionele ondersteuning in.
Even Buurten in andere wijken en gemeenten
Ouderen zijn erg enthousiast over Even Buurten. Ook zorgprofessionals zijn positief: zij ervaren een betere samenwerking tussen het formele en het informele zorgnetwerk. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Inmiddels maakt Even Buurten structureel onderdeel uit van de werkwijze van twaalf Rotterdamse wijkteams. In nog dertig andere wijken wordt onderzocht hoe de methodiek ingevoerd kan worden. Ook in Groningen en Zeeland lopen projecten volgens de Even Buurten-aanpak. Verder is er binnen Hogeschool Rotterdam een opleidingsprogramma ontwikkeld voor toekomstige spillen. Deze is ook vertaald naar een minor ‘Social Work’.
Bezoek de Parelpagina op de ZonMw-website voor meer informatie. Een volledige projectomschrijving van Even Buurten vindt u op BeterOud.nl.
Bron: ZonMW