In samenspraak met bestuurders, directeuren en managers in de zorg hebben Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent de leergang ‘Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg’ ontwikkeld. Beschikbare zorgcapaciteit, beperkte budgetten en toenemende zorgvraag dwingen tot anders en breder kijken naar het zorgaanbod. Verdergaande samenwerking op regionaal niveau en toenemende wendbaarheid van zorgorganisaties is de sleutel om beter resultaat te behalen. Zorgregisseur is een nieuwe rol die door de actuele ontwikkelingen is ontstaan. De leergang leidt de deelnemers vanuit diverse bestuurlijke en managerial invalshoeken op om deze rol in te vullen.

 

De leergang is gericht op het bewerkstelligen van veranderkracht in zorgsamenwerking op zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Directeuren, -(interim) managers en -bestuurders uit alle zorgsectoren, zorgverzekeraars en gemeenten die actief zijn binnen de zorgketen zijn de doelgroep van deze leergang.

 

Invalshoeken

De opbouw van de leergang betreffen de laatste trends en ontwikkelingen in het zorgdomein, de bestuurlijke dynamiek en samenwerking binnen een complex stakeholdersveld, regie van ketensamenwerking en persoonlijk leiderschap. Vanuit deze invalshoeken wordt gedurende de leergang toegewerkt naar vernieuwing, verbetering en versnelling van regionale samenwerkingsverbanden in zorgketens. Praktijkcasussen van de deelnemers worden gecombineerd met academische theorie en eigen bestuurlijke ervaring van de docenten.

 

Actualiteit

Het ontwerp van het programma van de leergang is begin 2019 van start gegaan, onder meer naar aanleiding van het VWS rapport ‘De Zorg op de Juiste Plek – wie durft’.

 

Drs. Jo Vincken, programmadirecteur bij Nyenrode Business Universiteit: “Naar aanleiding van ontwikkelingen in de zorg waren wij met onze partner InterExcellent al gestart om met focusgroepen te bepalen hoe wij met onderwijs samenwerkingsverbanden in de zorg konden vernieuwen en versnellen. De uitbraak van de corona-pandemie zorgde aanvankelijk voor vertraging op de introductie van het programma, echter voor versnelling van de relevantie ervan. We hebben namelijk ook de lessen van de coronacrisis verwerkt in de leergang.”

 

Drs. Pieter van Stijn, managing partner sector Zorg bij InterExcellent: “De organisatie van de zorg wordt op meerdere vlakken door de maatschappelijke context als actuele omstandigheden versneld in transitie gebracht. Door samen met Nyenrode en belangrijke spelers in de zorgketen deze leergang te ontwikkelen, willen we een bijdrage leveren aan een betere organisatie in de zorg. Managers en interim managers leren zo de toekomstige regierol binnen de zorgvernieuwing succesvol in te vullen.”

 

Program Advisory Board

Twaalf prominente executives en leden van Raden van Bestuur van uiteenlopende zorgorganisaties hebben actief bijgedragen aan de samenstelling van de leergang als Program Advisory Board. Zij nemen als gastdocent actief deel aan het programma en blijven een adviserende rol houden zodat de laatste trends en ontwikkelingen uit de zorgpraktijk worden ingebracht in de leergang. Onder meer voormalig minister Andre Rouvoet en voormalig directievoorzitter van Bernhoven Peter Bennemeer treden op als docent in de Leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg.

 

De leergang biedt plaats aan maximaal 14 deelnemers en gaat in oktober 2020 van start. Meer informatie is te vinden op https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/leergang-regisseren-samenwerking-zorg  of https://www.interexcellent.nl/nyenrode-leergang-regisseren-regionale-samenwerking-zorg/