Sinds 1 januari 2015 experimenteert zorgverzekeraar DSW met een vorm van populatiebekostiging.


Dit betekent dat verrichtingen niet apart gedeclareerd kunnen worden, maar worden verrekend in een toeslag op het inschrijf- of moduletarief. Voor huisartsen die een contract met DSW afsluiten is deelname aan het experiment verplicht. De LHV heeft hier bezwaar tegen en heeft de NZa gevraagd een keuzemogelijkheid af te dwingen. De zorgautoriteit laat weten hier geen aanleiding toe te zien.

De LHV is voorstander van experimenten die de huisartsenzorg verbeteren. Niet voor niets hebben we hiervoor ruimte gecreëerd in het Zorgakkoord uit 2013. Bovendien is een groot deel van de huisartsen die werken met het nieuwe DSW-contract tevreden. Maar zoals we eerder hebben gesteld; een experiment moet wel een experiment zijn. Daar hoort bij dat huisartsen ervoor kunnen kiezen om wel of niet mee te doen, dat er een evaluatie volgt en dat het experiment kan worden gestaakt wegens gebrek aan succes.
NZa
Voor huisartsen met een DSW-contract is deelname aan het experiment verplicht. In een reactie aan de LHV laat de zorgautoriteit weten dat volgens haar de DSW-aanpak door de beugel kan. Op dit moment werken zo’n 160 huisartsen volgens het nieuwe DSW-systeem. Uit een artikel in Medisch Contact  blijkt dat zo’n 80 procent van alle deelnemende huisartsen tevreden is. Met 20 procent is men nog in gesprek. De LHV volgt de nieuwe bekostigingswijze van DSW met interesse, al blijft zij van mening dat het initiatief van DSW in de vorm gegoten moeten worden van een experiment.
Over een paar jaar kan worden bepaald of deze manier van bekostiging een verbetering is, en zo ja, op welke aspecten. Overigens is de LHV nog altijd voorstander van gemengde bekostiging, met een inschrijf- en consulttarief.
Bron: LHV