Op 12 april en 14 april organiseert LOC twee bijeenkomsten, waar cliëntenraden in gesprek kunnen gaan met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in diverse sectoren.

Het LOC krijgt vaak vragen van cliëntenraden over de rol van de inspectie. Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe de inspectie te werk gaat. En of en hoe het beleid van de instelling wordt beïnvloed door de inspectie.

Luisteren naar cliënten

De inspectie is op haar beurt benieuwd hoe mensen die zorg ontvangen deze zorg ervaren. Zeker nu er in de zorg veel verandert, vindt de inspectie dit nog belangrijker.

Vroeger sprak de inspectie tijdens een bezoek altijd met de cliëntenraad. Dit was mogelijk omdat van tevoren een afspraak werd gemaakt als de inspectie op bezoek kwam. Sinds een paar jaar komt de inspectie bijna altijd onaangekondigd op bezoek. Hierdoor is het niet altijd meer mogelijk om ook met de cliëntenraad te praten. Bij grote zorgen neemt de IGZ nu achteraf contact op met de cliëntenraad.

Daarom zoekt de inspectie samen met LOC naar andere mogelijkheden. Een begin zijn deze bijeenkomsten. Ze hoopt van cliëntenraden te horen wat er goed gaat en wat er volgens hen minder goed gaat.

Meer informatie

Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u op de website van het LOC.

bron: IGZ