Dinsdag 19 april zal minister Schippers van VWS op het NVTG IFHE Wereld Congres 2016 een lezing geven over de Green Deal: “Nederland op weg naar duurzame zorg”.

Deze deal is op 27 oktober 2015 in Amsterdam ondertekend door de minister en een aantal stakeholders waaronder de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG).

Green Deal: “Nederland op weg naar duurzame zorg”
Het doel van deze Green Deal is om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Dit wordt gedaan door onder andere het agenderen van het belang van een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg, het delen van kennis en ervaring op het gebied van deze bedrijfsvoering,  het delen van de successen van genomen duurzame en kostenbesparende maatregelen en het opstellen van de Toekomstagenda “Nederland op weg naar een duurzame zorg”.

Hierbij is de ambitie dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders (met gebouwen met een oppervlak van minstens 800 m²) een aanvang hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering en toewerken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk.

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG)  gaat (in samenwerking met andere stakeholders)  een aantal doelstellingen en tools uitwerken  waarmee de zorgpartijen ondersteund kunnen worden en zodoende verder gebracht kunnen worden bij het realiseren van de gestelde doelstellingen.

NVTG IFHE Wereld Congres 2016
Tijdens het NVTG IFHE Wereld Congres 2016 zal minister Schippers dieper ingaan op de Green Deal “Nederland op weg naar duurzame zorg” en de doelstellingen en tools die ontwikkeld zijn door onder andere de NVTG en de MPZ.

Daarnaast zullen meer dan twintig internationale sprekers lezingen geven over de meest recente ontwikkelingen en innovaties omtrent de technologie in de gezondheidszorg. Ook zal de eerste internationale BouwAward uitgereikt worden aan een excellent zorgproject in het thema “Een healing environment voor alle gebruikers”.

Het NVTG IFHE Wereld Congres 2016 vindt plaats op 18 en 19 april in het World Forum in Den Haag. Voor meer informatie en het inschrijven voor het congres kunt u terecht op: www.ifhe2016.nl

Bron: NVTG