Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam gaan samen verder als één ziekenhuis, onder de naam OLVG.
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis heet voortaan OLVG, locatie West. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heet voortaan OLVG, locatie Oost. Vandaag werd het startschot gegeven voor de gezamenlijke toekomst met de feestelijke onthulling van het nieuwe logo.
Beide locaties blijven 24/7 basiszorg bieden, zoals Spoedeisende Hulp, Intensive Care en de centra voor moeder en kind. Patiënten behouden hun vertrouwde artsen en contactpersonen. Ook afspraken vinden op de bekende locatie plaats. Om de best mogelijke zorg te bieden, is er vanaf 19 oktober één gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier. Daardoor zijn medische gegevens altijd direct beschikbaar waar dat nodig is, op elke locatie en afdeling van het ziekenhuis. Alle gegevens zijn vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk en streng beveiligd.
De fusie van de twee Amsterdamse ziekenhuizen maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg, opleiding en onderzoek verder te verbeteren. Door de samenwerking kan het OLVG verder specialiseren, waardoor steeds hogere kwaliteit van zorg kan worden geboden bij complexe behandelingen. Ook kunnen patiënten dag én nacht rekenen op acute medische zorg door specialistische teams.
Gedeelde historie
Al ruim anderhalve eeuw staan beide ziekenhuizen midden in de samenleving van uniek Amsterdam. Samen hebben zij de ambitie om hét toonaangevende stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam te zijn en te blijven. Deze unieke positie blijkt uit het feit dat het OLVG medische zorg biedt aan circa 500.000 patiënten. De Spoedeisende Hulp-afdelingen van beide locaties vormen samen de grootste SEH van Nederland. De cardiologen van het Hartcentrum voeren jaarlijks 2200 dotterbehandelingen uit en 300 ablaties. Per jaar worden ruim 800 openhartoperaties uitgevoerd. In ons Neurocentrum worden jaarlijks 900 patiënten met een beroerte opgenomen. Jaarlijks vinden er zo’n 6000 bevallingen plaats in ons ziekenhuis: 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren. Voor achtergrondinformatie over de fusie kunt u terecht op www.beterinamsterdam.nl.