Internationaal worden steeds meer kankerpatiënten bestraald met minuscule geladen deeltjes, zoals protonen.
Wat houdt deze behandeling precies in? Wat zijn de voor- en nadelen? In het Wetenschapscafé op maandag 26 oktober 2015 vertelt klinisch fysicus dr. Mischa Hoogeman (Erasmus MC) er meer over.
Meer dan de helft van alle kankerpatiënten heeft behandeling door middel van ioniserende bestraling nodig om de groei van de tumor te stoppen. Op dit moment vindt bestraling standaard met röntgenstralen (fotonen) plaats. Sinds enkele jaren worden internationaal echter steeds meer patiënten bestraald met minuscule geladen deeltjes, zoals protonen.

Voordeel

Het belangrijkste voordeel van bestraling met protonen boven de huidige technieken is zeer nauwkeurige en scherp begrensde dosisafgifte. Hierdoor kan een hogere dosis gegeven worden aan relatief ongevoelige of ongunstig gelegen tumoren. Daarnaast komt er een lagere dosis terecht in het omringende gezonde weefsel. Dit zijn belangrijke voordelen voor de behandeling van tumoren in kritische gebieden van het lichaam, zoals de hersenen.
Wereldwijd zijn er al 100.000 kankerpatiënten met protonen bestraald. Op dit moment is er een sterke toename van het aantal bestralingsfaciliteiten voor deze techniek, vooral in Duitsland, de VS en Japan. Voor Nederland is de therapie nog nieuw. Wat houdt deze behandeling precies in? Wat zijn verder voor- en nadelen? In het Wetenschapscafé zal Mischa Hoogeman hier meer over vertellen.
Nadere informatie
Meer informatie bij Science4You. Toegang is gratis.