Per 1 september 2015 is dr. Manfred Wuhrer benoemd als hoogleraar Proteomics en Glycomics in het LUMC.
Onder zijn leiding worden technieken voor de analyse van biomoleculen zoals eiwitten en suikers in de komende jaren verder ontwikkeld en toegepast voor (bio)medisch onderzoek.
Manfred Wuhrer, opgeleid in Duitsland, werkte eerder als associate professor in het LUMC. Na een hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam keerde hij in juni terug als hoofd van het Center for Proteomics and Metabolomics van het LUMC. In dit centrum werkt een internationale groep onderzoekers aan de analyse van eiwitten en metabolieten. Het expertisecentrum vormt een van de Technical Focus Areas van het LUMC.
Genen en omstandigheden
Het Center for Proteomics and Metabolomics bedient aan de ene kant de onderzoeksafdelingen van het LUMC. Aan de andere kant ondersteunt het centrum artsen die klinisch onderzoek uitvoeren naar de behandeling van verschillende patiëntengroepen.
Wuhrer: “De genen in het lichaam vertellen één verhaal. Maar in de loop van je leven word je aan heel veel verschillende omstandigheden blootgesteld die invloed hebben op je gezondheid: dat zie je op moleculair niveau. Wij ontwikkelen technieken om die veranderingen in kaart te brengen met als uiteindelijk doel ziekteprocessen beter te begrijpen en medicatie op maat te maken, oftewel personalized medicine.” Dat laatste gebeurt onder meer al voor patiënten met reuma en bepaalde vormen van kanker.
Grote uitdaging
Wuhrer heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe functie. “We ontwikkelen geavanceerde nieuwe technieken op het gebied van de analyse van eiwitmodificaties en metabolieten. Tegelijkertijd heb ik hier de kans om die nieuwe technieken in de kliniek toe te passen. Deze combinatie is voor mij een grote uitdaging en ik kijk ernaar uit om die met ons team de komende jaren op de kaart te zetten.”