Dr. Marja Ho-dac-Pannekeet (1967) is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Alrijne Zorggroep.
Zij neemt vanaf 7 maart 2016 de plaats in van Marja Weijers, die in mei jl. naar het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is gegaan. Marja Ho-dac-Pannekeet is momenteel werkzaam als internist-nefroloog bij het Zaans Medisch Centrum in Zaandam.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Alrijne Zorggroep zijn blij met de benoeming van Ho-dac-Pannekeet. Corinca Moolenburgh-Pieper, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Mevrouw Ho-dac-Pannekeet zal, mede vanuit haar duidelijke visie op kwaliteit en patiëntveiligheid, Alrijne Zorggroep na de fusie naar een volgende fase helpen brengen.’ Ho-dac-Pannekeet wordt als lid Raad van Bestuur van Alrijne Zorggroep verantwoordelijk voor de zorgportefeuille.
Ho-dac-Pannekeet
Marja Ho-dac-Pannekeet is sinds 2004 werkzaam in het Zaans Medisch Centrum als internist-nefroloog. Van 2011 tot 2015 was zij daar voorzitter van de medische staf. Daarnaast is zij bestuurslid van het netwerk Lean in de Zorg. Als voorzitter van het Kernteam Patiëntveiligheid, van 2006 tot 2012, was zij binnen het Zaans Medisch Centrum verantwoordelijk voor de implementatie van de VMS thema’s. Marja Ho-dac-Pannekeet: ‘Ik vind het een uitdaging om samen de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren rondom de patiënt. Daarmee lever ik graag een bijdrage aan de ingezette koers van Alrijne om binnen de regio een belangrijke zorgpartner in de keten te zijn.’
Afscheid
Alrijne Zorggroep neemt met de komst van Marja Ho-dac-Pannekeet afscheid van Arnoud Weermeijer, die vanaf oktober 2013 op interim basis zowel Marcel Kuin als later Marja Weijers, voormalig leden van de Raad van Bestuur, op voortreffelijke wijze heeft vervangen.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Alrijne Zorggroep bestaat per 7 maart 2016 uit Ron Treffers (voorzitter), Mark de Jong en Marja Ho-dac-Pannekeet.