Mensen met een beperking worden steeds ouder en het aantal ouderen met een beperking neemt de komende jaren nog verder toe.
De veroudering kenmerkt zich door specifieke behoeften en aandachtspunten en een grotere kans op een ‘slechte oude dag’ door verhoogde kwetsbaarheid op alle levensgebieden. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende zorg en ondersteuning is cruciaal voor de kwaliteit van leven. De Toolkit Ouderen met een verstandelijke beperking van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft informatie over het verouderingsproces bij deze doelgroep. De Toolkit is bedoeld voor zorgprofessionals en gemeenten, die als regisseur van zorg, wonen en welzijn betrokken zijn bij de participatie van kwetsbare doelgroepen. Ook Wmo-raden, woningbouwcorporaties, zorgkantoren of hulpverleners bij de GGZ kunnen er interessante informatie vinden.
Meer informatie.