De antwoorden op vier veelgestelde vragen over de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg.
1. Mag de zorgverzekeraar zelf bepalen hoe hoog de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg is?
Ja. De zorgverzekeraar moet zich daarbij wel houden aan de uitspraken van de rechter over deze vergoedingen. Zo kan een vergoeding van minder dan 75% van het marktconforme tarief een hinderpaal zijn voor mensen om naar die zorgaanbieder te gaan. Dat mag niet, tenzij de zorgverzekeraar kan onderbouwen waarom het lagere percentage in dit geval geen hinderpaal op zal leveren.
2. Wat moet er in de polis staan over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg?
De zorgverzekeraar moet duidelijke informatie geven in de polis over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Ook moet duidelijk zijn hoeveel er vergoed wordt als je naar een zorgaanbieder gaat waar wel een contract mee is.
3. Hoe houdt de NZa toezicht op de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg?
De NZa houdt toezicht op de informatie in de polissen. Als zorgverzekeraars geen vergoeding noemen in hun polis voor niet-gecontracteerde zorg, als de berekening niet transparant genoeg is of als de vergoeding op voorhand al in strijd is met de wet, dan zal de NZa de zorgverzekeraar hierop aanspreken.
4. Deze regels gelden in 2016. Hoe zit dat in 2017?
Voor 1 april 2016 zal de NZa voor het polisjaar 2017 bekijken of het beleid over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg aangepast moet worden of niet.
Bron Nederlandse Zogautoriteit