Alle nieuwe buitenlandse zorgverleners moeten voordat zij worden ingeschreven in het BIG-register een bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid overleggen.

Dat kondigt minister Edith Schippers (VWS) vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Om de juiste diagnose te kunnen stellen en om samen met de patiënt te beslissen over de beste behandelopties is goede kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk,’ aldus Schippers. ‘Ook in de communicatie met collega’s en andere zorgverleners kan goede taalbeheersing letterlijk van levensbelang zijn.’
Tot nu toe was het vanwege het vrije verkeer van personen en diensten niet mogelijk om de taalbeheersing van zorgverleners uit andere EU landen te toetsen. Toetsen op taalbeheersing wordt nu mogelijk door een nieuwe Europese richtlijn die op korte termijn geïmplementeerd wordt. Hierin is geregeld dat er eisen aan de taalvaardigheid van zorgverleners uit andere EU landen kunnen worden gesteld wanneer dat nodig is voor de patiëntveiligheid.