Mattheus Wassenaar treedt per 1 september 2016 toe tot de raad van bestuur van Amsta. Amsta is een Amsterdamse zorgaanbieder voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Dr. M.C. (Mattheus) Wassenaar is sinds juni 2011 directeur Financiën en Bedrijfsvoering en directeur Audit en Concerncontrol bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor bekleede hij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de functie van hoofd bij de afdeling Begroting en bij de afdeling Arbeidsverhoudingen en Uitvoeringsbeleid.

Mattheus Wassenaar behaalde een doctoraal Econometrie en een doctoraal Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Bron: Algemene Bestuursdienst