Eens te meer hebben ’s werelds grootste medische beurs MEDICA en de internationaal toonaangevende beurs voor toeleveranciers COMPAMED in Düsseldorf de mondiale medische technologiebranche een krachtige impuls gegeven. Tijdens de vier beursdagen, van 14 tot en met 17 november 2016, zorgde de vakwereld uit alle segmenten van de gezondheids-business voor dagelijks constant hoge bezoekersaantallen (in totaal 127.800) in de door exposanten volledig bezette 19 beurshallen. Naast spannende thema’s, die over alle landgrenzen heen de aandacht van iedereen uit de branche weten te vangen (steekwoord: digitalisering), is vooral gebleken dat de zakelijke relatie tussen aanbieders en hun klanten fundamenteel verandert. De pure productoriëntatie is ‘out’. Ondernemingen binnen de medische technologie gaan met ziekenhuizen en medische instellingen in langere intervallen systeempartnerschappen in het kader van een omvattende procesoptimalisering aan, die zich in de loop der tijd verder blijven ontwikkelen.

De focus van de ondernemingen binnen de medische technologie verschuift dan ook nog meer dan voorheen richting topbeslissers, vooral uit het management van ziekenhuizen en inkooporganisaties. MEDICA sluit uitstekend op deze ontwikkeling aan; meer dan 80 procent van de vakbezoekers beschikt over een doorslaggevende beslissingscompetentie,” vat Joachim Schäfer, directeur van Messe Düsseldorf samen. Andere feiten waar de voor het eerst meer dan 5.000 exposanten van MEDICA 2016 met het oog op de aanhoudend groeiende export mee te maken krijgen, worden door Schäfer als volgt verwoord: “Men kan met geen mogelijkheid om MEDICA – als dé plek voor de internationale business en voor contacten binnen alle belangrijke markten – heen. De vakbezoekers kwamen uit 135 landen, waarbij de groeimarkten van Azië opnieuw bijzonder sterk vertegenwoordigd waren. Het aandeel aan internationale bezoekers heeft met circa 60 procent opnieuw een record gevestigd.”

De betekenis voor de aanbieders van het hoge internationale gehalte van MEDICA, wordt tijdens ’s werelds toonaangevende medische beurs door brancheorganisaties bevestigd in hun recente verslagen over de zakelijke ontwikkeling van hun leden. Dientengevolge groeit de hoofdzakelijk door innovaties aangedreven Duitse medische industrie vooral door export. “Terwijl in de traditionele markten onzekerheden als de Brexit of de situatie in Turkije de groei remmen, bieden daar tegenover veel jonge industrielanden op basis van stevige investeringen in de gezondheidssystemen aldaar, nog steeds een groot groeipotentieel,” legt Marcus Kuhlmann, hoofd van de vakorganisatie voor medische technologie SPECTARIS uit.

Samenwerking voor optimale oplossingen
Om hun klanten uit de ambulante en stationaire verpleging optimale oplossingen te kunnen bieden, gaan producenten van medische technologieën versterkte samenwerkingsverbanden aan. Voor veel kleinere en middelgrote ondernemingen biedt MEDICA de mogelijkheden om via de ontmoeting met de vakhandel vanuit alle hoeken van de aarde hun rol binnen de markt te optimaliseren. “MEDICA garandeert ons ieder jaar een goed platform om met een internationaal vakpubliek van gedachte te kunnen wisselen en nieuwe distributeurs te vinden. Een groot deel van onze langdurige zakenpartners hebben we hierdoor leren kennen,” onderstreept Nina Friedrich, hoofd Marketing van LMT Medical Systems het belang van de beursdeelname. LMT presenteerde bij MEDICA 2016 een speciale incubator waar premature kinderen zonder tijdrovende verplaatsingen direct in de tunnel voor een MRI kunnen worden geschoven. Bij de productontwikkeling werkt LMT nauw samen met MRI-producenten als Philips en Toshiba.

Voor de verschuiving van aanbieders van afzonderlijke speciale producten naar omvangrijke systeemoplossingen kan Richard Wolf GmbH goed als voorbeeld worden aangehaald. De onderneming die oorspronkelijk bekend stond om haar endoscopen, presenteerde in Düsseldorf onder meer een nieuw navigatiesysteem voor KNO-diagnostiek en biedt inmiddels ook oplossingen voor de zogenaamde OK—integratie aan, dus de centrale aansturing van verschillende apparaten en installaties (van verschillende producenten) in operatiekamers. Deze veranderde positionering werd door Richard Wolf door een nieuw opgezette MEDICA-presentatie onderstreept. “Strategisch concentreren we ons nu op de verkoop van complete systemen, en niet langer van afzonderlijke instrumenten. Dientengevolge hebben we ook onze distributiestructuur veranderd – weg van algemene handelaren en meer naar distributeurs met competentie binnen een bepaald vakgebied. MEDICA gebruiken we traditioneel om nieuwe verkoopcontacten te vinden,” omschrijft Jürgen Steinbeck, directeur van de  Richard Wolf-groep de doelgerichte aanpak. Vergelijkbaar is de situatie bij SECA, een MEDICA-exposant van het eerst uur. Daar waar het bedrijf eerst op weegschalen was gespecialiseerd, heeft SECA zijn competentiespectrum duidelijk uitgebreid: “Als we ons huidige portfolio met de eerste MEDICA vergelijken, wordt duidelijk dat we ons steeds verder tot een hard- en softwareaanbieder ontwikkelen. We presenteren niet meer uitsluitend weegschalen, maar meetstations die met elkaar communiceren en servicesystemen die de medische werkdag vergemakkelijken.

Gekoppeld en mobiel – allen spreken over digitalisering
Een thema dat momenteel vrijwel alle exposanten en bezoekers van MEDICA in gelijke mate bezighoudt en waar dan ook in alle beurshallen over werd gesproken, is de voortschrijdende digitalisering binnen het gezondheidswezen met als doel een netwerk van alle spelers binnen het behandelingsproces. Hans-Peter Bursig, directeur van ZVEI – de vakvereniging voor elektro-medische technologie, ziet daarin een basisvoorwaarde voor een gepersonaliseerde verpleging en tegelijkertijd het beste antwoord op een demografische verschuiving en de daarmee opkomende uitdagingen voor de gezondheidssystemen: “Indien patiënten het digitale verplegingsaanbod zoals telemonitoring of medische apps gebruiken. kan de gezondheidsverzorging een continu proces worden. Vooral bij chronische ziektes die op oudere leeftijd steeds vaker zullen voorkomen, zal dit de kwaliteit van de behandeling sterk verbeteren.”

De in MEDICA geïntegreerde fora boden passend bij deze thematiek een bandbreedte aan programmaonderdelen die door de bezoekers in grote getale werden bezocht. Bij het MEDICA HEALTH IT FORUM (hal 15) ging het over de succesfactoren van het gebruiken van medische apps en over concrete voorbeelden van de digitale gezondheidsondersteuning die door zowel cliënten als artsen worden aanbevolen. Bij het MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM kwamen recente ontwikkelingen en nieuwe producten op het gebied van de medisch toegepaste ‘wearables’ aan bod. Een hoogtepunt was hier de MEDICA App COMPETITION, waarbij 15 teams van ontwikkelaars uit alle delen van de wereld een wedstrijd om de beste ‘Medical Mobile Solution’ aangingen. De winst ging naar ‘Up Right’, een combinatie van app en wearable van een team van ontwikkelaars uit Israël. Het draait hierbij om een applicatie die helpt de lichaamshouding te optimaliseren en beweging te stimuleren door een vibratie bij de rug zodra de gebruiker krom zit.

Veelzijdig conferentieprogramma als magneet voor experts
De belangrijkste markttrends worden bij MEDICA ook door het begeleidende conferentie- en congresprogramma afgestemd op de doelgroep inhoudelijk verdiept. Zo waren ‘gewrichten en kunstgewrichten’ bijvoorbeeld dit jaar bij het MEDICA PHYSIO CONFERENCE centrale thema’s. Tijdens de zeer goed bezochte lezingen werd ingegaan op de vraag in hoeverre fysiotherapie, sport en spiraaldynamiek werkzame therapeutische strategieën bieden voor die mensen die hun gewrichten – ook kunstgewrichten – optimaal willen kunnen gebruiken. Verder kunnen hier ook het internationaal georiënteerde congres voor defensie- en rampengeneeskunde DiMiMED en de MEDICA MEDICINE SPORTS + CONFERENCE worden aangehaald. Bij deze speciaal voor het vakgebied van sport- en preventiegeneeskunde ingerichte conferentie ging het onder meer over algemene mogelijkheden voor het verbeteren van het lichamelijke en geestelijke prestatievermogen (exemplarisch afgebeeld aan de hand van een trainingsprogramma voor piloten van de luchtmacht), maar ook over het zinvol toepassen van wearables voor het monitoren van vitale functies en over het voorkomen van verwondingen.

De 39ste Deutsche Krankenhaustag bood als belangrijkste communicatieplatform voor het management van ziekenhuizen de meer dan 2.100 deelnemers talrijke gezondheidspolitieke en praktijkgeoriënteerde sessies rond het algemene thema ‘De toekomst vormgeven’. De inhoudelijke verscheidenheid reikte van kwaliteitseisen en ziekenhuisplanning, ziekenhuis-IT tot aan de centrale uitdaging voor de investeringsfinanciering. De meest prominente bezoeker was Hermann Gröhe, de Duitse Minister van Volksgezondheid, die zich na de opening van MEDICA 2016 en de Duitse Krankenhaustag tijdens een beursrondgang over noviteiten voor een moderne en gekoppelde verzorging liet informeren.

Toeleveranciers – beste partners voor productontwikkeling
In verbinding met MEDICA vond voor de 25ste keer COMPAMED plaats, het toonaangevende evenement voor de toeleveranciersmarkt van de medisch-technologische productie. In de beurshallen 8a en 8b konden de 19.000 bezoekers bij 774 exposanten uit 34 landen en bij twee vakforen informatie inwinnen over noviteiten en relevante trends op het gebied van productontwikkeling. Naast de presentaties van componenten en materialen en de omvangrijke service voor de medisch-technologische industrie heeft COMPAMED zich voor inkopers, verantwoordelijken voor de productie, ontwikkelaars maar ook voor onderzoekers tot een hotspot voor complexe hightech-oplossingen ontwikkeld. Dit keer lag de focus bij compacte en mobiele elektronica, voordelen en uitdagingen van 3D-print, en natuurlijk ook hier – net als in alle andere beurshallen – bij aspecten rond de toenemende digitalisering van de gezondheidsverzorging.

Datum van de volgende edities van MEDICA en COMPAMED in Düsseldorf: 13 tot en met 16 november 2017.

Informatie online: http://www.medica.de en http://www.compamed.de

De data van de komende internationale medische vakbeurzen van de Messe Düsseldorf Group zijn online te vinden op http://www.world-of-medica.com

Bron: Medica