Op 1 december presenteert arts en ondernemer Erik-Jan Vlieger (1971) zijn eerste boek ’Het nieuwe brein van de dokter’. In zijn zoektocht naar hoe we in Nederland de beste zorg voor patiënten kunnen bereiken, ontdekte de auteur dat het handelen van artsen tot 17 jaar achterloopt op de wetenschap. De gepromoveerde arts pleit daarom in zijn boek dat het roer om moet in de zorg: “Door nieuwe technologie en slim gebruik van data gaat het beroep van arts veranderen, wordt de zorg goedkoper en de kans op medische fouten gereduceerd. Dit vraagt om verandering in denken van artsen, opleiders, beslissers, beleidsmakers en de politiek.”

Door kennis echt centraal te stellen, verbetert de kwaliteit en dalen de zorgkosten
Elke 23 seconden verschijnt een nieuw wetenschappelijk artikel over de zorg. Dagelijks verschijnen er per aandachtsgebied 17 klinische artikelen. Deze kennis wordt landelijk vertaald in lijvige richtlijnen en per ziekenhuis in handelingsgerichte protocollen. Deze bepalen het dagelijks handelen van een arts. Maar dit gaat niet altijd goed. Protocollen kunnen per ziekenhuis flink verschillen. En het medisch handelen loopt flink achter op de literatuur. Artsen weten niet of ze de beste zorg bieden, patiënten niet of ze deze ontvangen. Door kennis centraler te stellen in de keuzes omtrent zorg, is véél te bereiken. Klinische netwerken kunnen een oplossing zijn om al die nieuwe medische kennis sneller in het klinische handelen te krijgen. Niet alleen kan dan de kwaliteit omhoog, ook worden taakherschikking en substitutie mogelijk. Hierdoor wordt de kostenstijging in de zorg fors afgeremd. Bijvoorbeeld doordat de druk op de spoedeisende hulp hierdoor flink omlaag kan.

Arts van de toekomst kan meer, maar weet minder
De arts van de toekomst gaat anders om met kennis. Hij kan veel meer – maar weet veel minder. Hij is minder een individuele beroepsbeoefenaar en meer een onderdeel van een intelligent, klinisch netwerk. Hij managet een team om zich heen. Hij doet permanent onderzoek: elke patiënt helpt weer mee om nieuwe kennis te creëren voor toekomstige patiënten. En voor de moeilijkere patiënten blijft hij altijd het vertrouwde gezicht. Zo kunnen patiënten erop vertrouwen dat zij, waar zij ook terechtkomen, op de allerbeste manier en naar de modernste wetenschappelijke inzichten worden behandeld.

Gedachtengoed Vlieger in lijn met zorgparagraaf Regeerakkoord
De inhoud van de zorgparagraaf over de curatieve zorg uit het onlangs gepresenteerde Regeerakkoord ondersteunt de zienswijze van Erik-Jan Vlieger en geven belangrijke hoofdstukken van zijn boek een extra actualiteitswaarde. Het kabinet zet in op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige zorg. Dit leidt tot een afname van het beroep op de tweedelijnszorg. Het kabinet onderkent dat het belang van zorgprofessionals gericht moet zijn op de uitkomst van de zorg in plaats van omzet. Dit vraagt om een stevige inzet op het ontwikkelen van uitkomstindicatoren, bij voorkeur aansluitend bij internationale initiatieven. Het vraagt ook om een bredere benadering door professionals en het organiseren van zorg in netwerken (klinische netwerken).

Boek zal maatschappelijk debat binnen en buiten de sector voeden
‘Het nieuwe brein van de dokter’ is door Vlieger geschreven als een boek voor een breed publiek. Daarom heeft de auteur de belangrijkste speerpunten ook gevisualiseerd in 9 heldere animaties. Zijn zienswijze over de zorg wordt vanaf de publicatie breed gedeeld binnen de medische sector en met al haar stakeholders (patiëntenorganisaties, politiek e.d.) door middel van workshops, lezingen en diverse online communities. Vlieger wil met zijn boek het maatschappelijk debat over de toekomst van onze zorg niet alleen voeden, maar ook iedereen ervan overtuigen dat het slimmer kan en moet. www.hetnieuwebreinvandedokter.nl

In het voorjaar 2018 wordt door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum een masterclassesreeks over de belangrijkste speerpunten uit het boek georganiseerd. www.masterclass-nieuwebrein.nl

Over de auteur
Erik-Jan Vlieger (Amsterdam, 1971) is arts en ondernemer. Hij is afgestudeerd als fysicus en als medicus. Hij begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie en promoveerde daarna in de radiologie. Hij bedankte voor de opleiding tot radioloog en ging als adviseur in de zorg aan de slag bij Plexus (2004). Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG (2011), waar hij de zorgpraktijk leidde. Sinds 2014 is hij ondernemer in de zorg met www.alii.care.

Prijs en verkrijgbaarheid
Het boek ‘Het nieuwe brein van de dokter’ (ISBN / ISSN 9789036820004) wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum en is verkrijgbaar via www.bsl.nl/het-nieuwe-brein-van-de-dokter. – verkoopprijs 24,95

Bron: Bohn Stafleu van Loghum