Foto: 1Minuut

Dankzij een bijdrage uit het Coronafonds Arbeidsmarkt Regio West-Brabant kan het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ breder ingezet worden. Het project stimuleert het gebruik van een ‘meekijkbril’, waarmee onder andere zorgmedewerkers en docenten mee kunnen kijken met zorgpersoneel in opleiding. Deze innovatie kan een oplossing bieden voor onder andere het tekort aan stagebegeleiders in de zorg en uiteindelijk de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg.

Het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ is een initiatief van Stichting Care Innovation Center West-Brabant, Curio, Avans Hogeschool, 1Minuut, tanteLouise en de gemeente  Breda. Het doel is om door het inzetten van de meekijkbril (Smart Glass) een aantal belangrijke uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, die door het coronavirus extra zijn uitvergroot.

Krapte op de arbeidsmarkt
De gezondheidszorg kampt met een krapte op de arbeidsmarkt. Door de hoge werkdruk is tevens het ziekteverzuim in de zorg aan de hoge kant. Daardoor staat ook het begeleiden van (aankomend) personeel onder druk. Bovendien is er in de gezondheidszorg beperkte ervaring met het inzetten van technologische innovatie. Door de inzet van de meekijkbril kunnen zorgmedewerkers efficiënter en effectiever werken, zodat het ziekteverzuim kan worden verlaagd.

Begeleiding op afstand
Medewerkers die als gevolg van lichamelijke klachten of met milde covid-klachten thuis zitten, kunnen met de meekijkbril leerlingen op afstand begeleiden, nieuwe medewerkers inwerken of uitzendkrachten wegwijs maken in de organisatie. Een studiebegeleider kan met de verzorgende of verpleegkundige in opleiding meekijken en een examen afnemen. Maar ook dermatologen kunnen tijdens handelingen van de wondverpleegkundigen meekijken en advies geven.

Meer capaciteit
Zorgopleidingen, op zowel mbo- als hbo-niveau, zien een enorme toename van het aantal studenten. Door de werkdruk en het hoge ziekteverzuim in de zorg is het lastig om aan voldoende ervaringsplaatsen met goede begeleiding voor de stages te komen. Dit veroorzaakt voortijdig uitval van studenten. Door de meekijkbril in te zetten wordt de begeleidingscapaciteit van studenten en nieuwe medewerkers dus vergroot en ronden meer studenten hun opleiding succesvol af. De meekijkbril zorgt er tevens voor dat medewerkers in de zorg ervaring opdoen met technologische innovaties en deze in de praktijk in te zetten.

Het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’, mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant, is gestart op 1 januari en loopt tot en met 31 juli 2021.