Sanne den Houter (teamleider) en Yvonne Koppelman (voorzitter raad van bestuur) openen het Optometristencentrum.

Vandaag opent het Oogziekenhuis Rotterdam een optometristencentrum aan het Haringvliet 72 in Rotterdam. Oogheelkundige patiënten die de specialistische zorg van de oogarts niet meer nodig hebben, worden voortaan door een gespecialiseerde optometrist in dit centrum gezien. Doel is patiënten efficiënte, kwalitatief goede zorg te bieden op een kleinschalige locatie, terwijl er bij de oogarts meer patiënten terecht kunnen die specialistische zorg nodig hebben.

De optometrist wordt het eerste aanspreekpunt van de patiënt en volgt dezelfde werkwijze als de oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam. De optometrist heeft indien nodig nauw contact met de oogarts en werkt in hetzelfde dossier. Wanneer het nodig is, wordt de patiënt weer met voorrang naar de oogarts verwezen.
In eerste instantie worden glaucoompatiënten waarbij het ziektebeeld niet verergert en een deel van de patiënten die een operatie heeft gehad aan het glasvocht of netvlies uitgenodigd voor een afspraak in het optometristencentrum.

Meer ruimte voor complexe oogzorg
“Met de opening van dit centrum zetten we verdere stappen om nog meer zorg op de juiste plek aan te bieden aan onze patiënten, met behoud van de kwaliteit waar Het Oogziekenhuis bekend om staat”, aldus Yvonne Koppelman, voorzitter van de raad van bestuur. “Een mooie aanvulling op de stap die we bijna drie jaar geleden hebben gezet, om een deel van de stabiele glaucoompatiënten naar optiekzaken in de regio te verwijzen. Zo kunnen we zoveel mogelijk patiënten van kwalitatief goede, passende zorg voorzien en creëren we tegelijkertijd ruimte om de complexe oogzorg te kunnen continueren.” Op termijn verwacht Het Oogziekenhuis ook een deel van de controles van patiënten met andere oogziekten te verplaatsen naar het optometristencentrum, waardoor binnen het Oogziekenhuis nog meer ruimte ontstaat voor operaties en specialistische oogheelkundige zorg.