In gekweekte darmcellen is aangetoond dat het ziekmakende vermogen van de Campylobacter – bacterie sterk wordt geremd door gepasteuriseerde melk en babyvoeding.
Nog niet eerder is aangetoond dat gepasteuriseerde melk, melk die kort is verhit, effect heeft op de werking van Campylobacter. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze melken daadwerkelijk bescherming kunnen bieden tegen infectie met Campylobacter , en zo ja welke bestanddelen van gepasteuriseerde melk hier een rol in spelen. Dit schrijft dr. Rogier Louwen in het medisch vakblad European Journal of microbiology and immunology.
De groep van dr. Rogier Louwen, onderzoeker aan de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC, onderzocht in samenwerking met zuivelproducent FrieslandCampina of het pasteurisatieproces van melk van invloed zou kunnen zijn op het ziekmakende vermogen van Campylobacter als deze bacterie met deze gepasteuriseerde melksoorten in aanraking komt. Louwen c.s. ontdekten door darmcellen te kweken in het laboratorium en deze te incuberen met de verschillende bovengenoemde melksoorten met daarin toegevoegd de Campylobacter bacterie dat gepasteuriseerde- en babymelk in staat waren het ziekmakende vermogen van deze bacterie sterk te remmen.
Vervolg onderzoek moet nu uitwijzen wat er in deze melk producten zit, dat deze remming veroorzaakt en of dat deze compounds ook andere bacteriën, zoals bijvoorbeeld Salmonella, Vibrio cholera en E. coli kunnen remmen in hun ziekmakende vermogen.
Gepasteuriseerde melk en babymelk zijn belangrijke bronnen van voedingsstoffen. Er is nog weinig bekend over de vraag of deze melken hiernaast ook functionele effecten hebben zoals het voorkomen van infecties. Rauwe melk is een bekende bron van besmetting met onder andere de diarree veroorzakende bacterie Campylobacter, een darmpathogeen die te maken heeft met de verlammingsziekte Guillain-Barré en veel infecties veroorzaakt bij jonge kinderen in ontwikkelingslanden. Louis Pasteur ontdekte dat het kort verwarmen (pasteuriseren) van rauwe melk efficiënt ziekmakende micro-organismen, zoals Campylobacter kon doden.