Werknemers met hersenletsel worden bij hun terugkeer naar werk vaak verkeerd beoordeeld, bijvoorbeeld door de arts bij het UWV. Ze worden overschat omdat er aan de buitenkant niets te zien is, blijkt uit gegevens van de Hersenstichting. Dit leidt tot onbegrip voor de situatie van de patiënt. Speciaal voor werknemers met hersenletsel, hun werkgevers en professionals zoals bedrijfsartsen heeft de Hersenstichting de website www.werkenmethersenletsel.nl ontwikkeld: een platform met informatie voor werknemers en werkgevers voor een optimale re-integratie.

Jaarlijks krijgen naar schatting 160.000 mensen te maken met een hersenziekte of een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenoperatie. De onzichtbare gevolgen, zoals vertraagde informatieverwerking en vermoeidheid, zijn vaak impactvol en hebben ook invloed op het werkgebied en het beoordelingstraject voor re-integratie. Slechts 40% van de mensen met een NAH, die werkzaam waren voor het letsel optrad, is na 2 jaar weer aan het werk.

Meer begrip en beter toekomstperspectief
De Infolijn van de Hersenstichting krijgt jaarlijks tientallen mails en telefoontjes van patiënten, partners, collega’s en werkgevers met vragen over dit onderwerp. Onbegrip is een vaak genoemd probleem. Het platform Werkenmethersenletsel.nl biedt nu antwoord op vragen als ‘waar heb ik recht op als ik na revalidatie weer aan het werk wil’ of ‘ik wil mijn medewerker graag een kans geven, maar waar moet ik rekening mee houden?’ Via een eenvoudige vraag-&-antwoord-opzet wordt de wet- en regelgeving rondom re-integratie helder uiteengezet.

Hoofd Patiëntenzorg van de Hersenstichting Annet Wielemaker: ‘Het platform moet zorgen voor een beter begrip en betere beoordeling door (bedrijfs)artsen, jobcoaches en het UWV. Werk maakt een belangrijk onderdeel uit van je identiteit. Als dat opeens wegvalt door hersenletsel heeft dat een enorme impact. Stap voor stap de mogelijkheden op werkgebied verkennen is belangrijk voor het toekomstperspectief van patiënten. Het platform kan daar een aanzienlijke bijdrage aan leveren. Ook voor jongeren met hersenletsel die willen starten met werken is deze website een uitkomst.’

Eigen ervaring patiënten in website verwerkt
Bij de opzet van het platform zijn ook veel ervaringsdeskundigen betrokken, zoals zelfstandig redacteur Felice Ghering. Zij liep zelf traumatisch hersenletsel op nadat ze een trap tegen haar hoofd kreeg, waarna zij haar kwaliteiten als redacteur graag in een vaste baan voort wilde zetten. ‘Ik heb zelf ervaren dat er dan heel weinig gerichte informatie te vinden is. Het was hapsnap en erg verspreid en vaak ook niet up-to-date met de nieuwste regelgeving. Ik heb mijn ervaringen goed mee kunnen nemen in samenstellen van de teksten voor deze website.’ Felice re-integreert bij Boogh Arbeidsre-integratie die voor de Hersenstichting het beheer van het platform verzorgt.

Vrijwel iedereen krijgt ooit, zelf of in zijn omgeving, te maken met een hersenaandoening.De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Bron: Hersenstichting