In zijn oratie pleit Bart van Berckel voor de oprichting van een internationaal netwerk van bekwame universitaire PET-centra. ‘Kwantificatie van het signaal uit de PET-scanner is moeilijk en wordt maar door een handjevol centra in de wereld, waaronder VUmc, goed beheerst’, aldus de kersverse hoogleraar moleculaire beeldvorming van de hersenen aan het VUmc. Vrijdag 17 juni spreekt hij zijn rede uit.

VUmc is een van de weinige centra in de wereld die werkt met kwantitatieve PET-scans, waarin je precies kunt zien hoevéél er van de tracer in de hersenen gebonden is. ‘Alleen zo kunnen we het effect van een nieuw geneesmiddel goed meten’, betoogt Bart van Berckel in zijn oratie. De hoogleraar moleculaire beeldvorming van de hersenen pleit voor de oprichting van een internationaal netwerk van bekwame universitaire PET-centra. Volgens Van Berckel heerst er bij veel bedrijven een gebrek aan kennis over PET. Door gebruik van onjuiste kwantificatiemethoden ontstaan er onnauwkeurigheden in de PET-metingen.

Van Berckel is enthousiast over de recente mogelijkheid om met behulp van PET-scans ook het Alzheimereiwit tau in de hersenen te onderscheiden en te bestuderen. Daarmee hoopt hij bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen dementie.

PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Bij een PET-scan wordt een licht radioactief geladen stof, de PET-tracer, geïnjecteerd die zich bindt aan de moleculen die men in beeld wil brengen. Met behulp van een PET-camera is te zien wáár in het lichaam de tracer terecht is gekomen.

Bron: VUmc