‘Co-creatie in de zorg’ – een symposium bedoeld voor facilitair managers, architecten, aannemers en anderen die vakinhoudelijk actief zijn bij het ontwerpen, (ver)bouwen en inrichten van zorgomgevingen – heeft dit jaar mensgerichte huisvesting in de zorg als thema. Het symposium wordt 26 november gehouden in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
Inspirerende sprekers als ervaringsdeskundige en theater- en televisiemaker Marc de Hond, architect Hans van Beek (Atelier PRO) en facilitair manager Hennie van Pinxteren (Meander Medisch Centrum) gaan onder andere in op het thema. Klantgerichtheidsgoeroe Nienke Bloem is dagvoorzitter, leidt de discussies en geeft zelf ook een voordracht. Een rondleiding door het innovatieve ziekenhuis en een afsluitende netwerkborrel behoren ook tot het programma.
‘Co-creatie in de zorg’ wordt georganiseerd door Forbo Flooring, Knauf, Rockfon en Sigma Coatings – allen gespecialiseerd in producten en diensten voor ziekenhuisomgevingen – omdat ze menen dat bij elkaar over de schutting kijken kan helpen en leiden tot vernieuwende en effectieve ideeën. Daarbij moet het doel altijd een optimale zorgomgeving zijn waarin de gebruikers van het gebouw centraal staan. Zij moeten zich op hun gemak voelen door de juiste inzet van materialen, middelen en kleur. Voor veel meer informatie over ‘Co-creatie in de zorg’ en aanmeldingen zie http://www.co-creatieindezorg.nl/programma.html.